Werken met een afstand tot de arbeidsmarkt

Als wethouder Werk & Inkomen houd ik me onder meer bezig met de begeleiding naar werk van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Vanaf 1 januari is er het een en ander gewijzigd in de rol van de gemeente daarin. Dat komt door de invoering van de Participatiewet. Met de invoering van deze wet krijgen gemeenten één budget voor de begeleiding van alle mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dat gaat om:

  • mensen met een bijstandsuitkering,
  • jongeren die voorheen in de Wajong zouden komen,
  • mensen die voorheen in aanmerking zouden komen voor een WSW-indicatie (de sociale werkvoorziening, deze is ‘op slot’ gegaan per 1 januari), en
  • mensen die nu een WSW-indicatie hebben.

De mate van afstand tot de arbeidsmarkt kan dan ook heel divers zijn: van een wat oudere bijstandsgerechtigde die al een aantal jaar geen baan heeft kunnen vinden en qua kennis wat moet bijleren om weer aan een baan te kunnen komen, tot iemand voor wie het heel moeilijk is om in een groep te functioneren en daar continu begeleiding in nodig heeft.

Alle gemeenten staan voor de opdracht een nieuwe vorm te vinden voor de begeleiding van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. De Participatiewet brengt ook een korting op het budget voor de begeleiding en re-integratie met zich mee. Een korting die de komende jaren oploopt. Natuurlijk willen we wel alle mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt begeleiding blijven bieden. Nu de instroom in de sociale werkvoorziening (WSW) stopt, zullen we bovendien andere begeleidingsvormen moeten opzetten om een plek te vinden voor mensen die voorheen naar de sociale werkplaats zouden gaan.

Hier liggen ook kansen. Veel mensen werken graag bij een reguliere werkgever, in plaats van bij de sociale werkvoorziening. Begrijpelijk. Als gemeente hebben we recentelijk iemand aangenomen die voorheen via de sociale werkvoorziening bij het groenonderhoud werkte. Nu doet hij hetzelfde werk, maar dan als werknemer van de gemeente. Hij is daar trots op en is erg enthousiast over het werk dat hij doet.

De korting op het budget en de stop op de instroom in de WSW heeft wel gevolgen voor de sociale werkvoorziening zoals die tot nu toe is georganiseerd. Voor Amstelveen (samen met 4 andere gemeenten in de regio) betreft dit AM Ggroep. Door de wijzigingen is AM Groep in de huidige vorm niet toekomstbestendig. Op dit moment onderzoeken we hoe we de begeleiding het beste vorm kunnen geven, gegeven het grotere aantal mensen dat we gaan begeleiden, de wijziging van de wetgeving, de stop op de instroom in de sociale werkvoorziening en de lagere budgetten.

Daarbij vinden we het belangrijk dat er begeleiding is voor iedereen die dat nodig heeft, of dat nu iemand betreft die onder de oude wetgeving een WSW-indicatie heeft gekregen, of iemand die begeleiding nodig heeft, maar waar de nieuwe wetgeving voor geldt. En AM Groep in de huidige vorm is weliswaar niet toekomstbestendig, maar de kennis en ervaring van de medewerkers aldaar zullen ook in de toekomst belangrijk blijven om iedereen de goede begeleiding te kunnen bieden.

Ook in de gemeenteraad leeft het onderwerp. Het is goed om te zien dat raadsleden van alle partijen  betrokken zijn bij dit onderwerp en de mensen om wie het gaat. Vanavond is in de raad een motie aangenomen die aan deze betrokkenheid uiting geeft. De raad roept daarin op om een aantal onderwerpen goed uit te zoeken in het onderzoek dat op dit moment plaatsvindt. Iets dat we uiteraard belangrijk vinden. De motie sluit dan ook goed aan bij ons onderzoek naar hoe we de begeleiding voor iedereen goed kunnen verzorgen. Een extra steun in de rug, dus.

We werken hard om de resultaten van het onderzoek zo snel mogelijk beschikbaar te hebben. Zodat we met de uitkomsten voor begeleiding kunnen zorgen die recht doet aan wat nodig is om mensen goed te kunnen laten functioneren in een baan. Of dat nu de wat oudere bijstandsgerechtigde is die al een aantal jaar probeert een baan te vinden, of degene voor wie het moeilijk is om in een groep te functioneren.

2 thoughts on “Werken met een afstand tot de arbeidsmarkt

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s