Flinke impuls techniek onderwijs Almere

Vlak voor de zomervakantie vroeg ik u als ondernemer ons ѐn uzelf te helpen. Onze VMBO-scholen willen samen het techniek onderwijs verbeteren en interessanter maken. Dat is nodig, want te weinig leerlingen zijn geïnteresseerd in techniek. Met als gevolg dat het voor bedrijven steeds moeilijker is om technisch geschoold personeel te vinden. Terwijl in de techniek zoveel kansen liggen en innovaties plaatsvinden.

Gelukkig ziet Den Haag dit probleem ook, en is er geld vrijgemaakt om in het techniekonderwijs te steken. De VMBO-scholen en het MBO in Almere hebben met elkaar een plan gemaakt en konden een bedrag van wel 3 miljoen krijgen van het Rijk. Daarvoor was het wel nodig dat ook het Almeerse bedrijfsleven een bijdrage leverde, van 10% van het totaal. De bijdrage mocht ook in natura, bijvoorbeeld door lessen te verzorgen, te helpen bij de loopbaanoriëntatie van leerlingen, of door stageplekken te bieden. Voor de zomer kwamen we bijeen met het bedrijfsleven om hun hulp te vragen.

De eerste keer dat de scholen probeerden 10% bijdrage van technische bedrijven bij elkaar te krijgen, lukte het niet. Het was dus behoorlijk spannend of het nu wel zou lukken. Maar het resultaat was dit keer boven verwachting hoog: waar het de eerste keer niet lukte, droeg het bedrijfsleven deze keer geen € 300.000, maar zelfs € 700.000 bij! Wat was ik trots toen ik dat hoorde. Het toont een enorme betrokkenheid van onze ondernemers, en de bereidheid om er samen de schouders onder te zetten.

Nu aan de slag. Afgelopen week trapten we samen met onderwijs en ondernemers. De komende weken gaat het plan van de scholen uitgerold worden en versterken we samen met het bedrijfsleven het techniekonderwijs in Almere. Graag bedank ik ook via deze weg alle ondernemers voor hun gulle bijdrage!

 

Technisch personeel gezocht? Help ons u te helpen!

De economie van Almere groeit al twee jaar op rij het hardst van Nederland. Het gaat goed, veel mensen hebben een baan. En voor bedrijven is het steeds lastiger om personeel te vinden.
In de techniek speelt dit zeker. Veel bedrijven hebben openstaande vacatures die ze niet weten in te vullen. Gisteravond was ik bij een bijeenkomst met scholen en bedrijven in de techniek. Toen ik de vraag stelde wie er namens een bedrijf aanwezig was, gingen aardig wat handen omhoog. Vervolgens stelde ik de vraag welk bedrijf op dit moment geen personeel zoekt. Alle handen weer naar beneden. De vraag naar personeel is enorm.

Dat was ook de reden om bij elkaar te komen. Technische opleidingen trekken nog te weinig leerlingen. Dat is een landelijk probleem, en het Rijk gaat om die reden investeren in het techniekonderwijs. Wel vraagt het Rijk dan ook om een bijdrage van het bedrijfsleven van 10%. Dat kan in natura, bijvoorbeeld door stageplekken te bieden, lessen te verzorgen of een bijdrage te leveren in de loopbaanorientatie van leerlingen.

In Almere hebben alle VMBO-scholen en het MBO de handen ineen geslagen om techniekonderwijs meer op de kaart te zetten, en tegelijkertijd beter te laten aansluiten bij het bedrijfsleven in de omgeving. Daarbij is ook nagedacht over hoe je meer leerlingen kunt aanspreken. Zo heeft het MBO nu de combinatie Zorg en Techniek gemaakt. Bij het Rijk kan een bijdrage gekregen worden van 3 miljoen. Randvoorwaarde is dus een bijdrage van het bedrijfsleven van E300.000.

De bijeenkomst deze week was goed. Ondernemers dachten mee, en samen zijn er mooie stappen gezet om tot de benodigde bijdrage van het bedrijfsleven te komen. Maar alle hulp is natuurlijk welkom! We hebben nog tot 1 oktober om de benodigde bijdrage rond te krijgen. Helpt u mee? Aanmelden kan via sterktechniekonderwijsalmere@gmail.com!

Glasvezel, data & restwarmte

Vrijdag bracht ik een bezoek aan UNET. Dit Almeerse bedrijf is betrokken geweest bij het aanleggen van glasvezel door heel onze gemeente. Het voelt bijna vanzelfsprekend, maar vergeleken met andere steden is het dat zeker niet: bijna 100% van onze inwoners heeft een glasvezelaansluiting.

UNET vertelde over hun rol hierbij, de slimme toepassingen die ze ontwikkelen en hoe arbeidsintensief het werk soms nog is. Dat laatste kreeg ik zelfs terplekke te zien. We zijn allemaal gewend aan de continue beschikbaarheid van snel internet, en we beseffen ons niet altijd dat het geen vanzelfsprekendheid is. Mocht er een verbinding kapot gaan, dan moet deze handmatig hersteld worden. Dat betekent dat iemand heel nauwkeurig de vezels 1 voor 1 weer aan elkaar last. Goed om je bewust te zijn wat er op de achtergrond allemaal nodig is als we op onze smartphones de snelste OV-verbinding zoeken, checken of het droog blijft, of onze Facebook updaten.

Na het bezoek aan UNET volgde een bezoek aan NLDC. Dit enorme datacenter is gevestigd in Almere en verzorgt de veilige opslag van data van verschillende organisaties. De hoeveelheid data die we met z’n allen produceren groeit gigantisch hard. Een veilige opslag is enorm belangrijk, denk bijvoorbeeld aan patiëntgegevens van ziekenhuizen.

Tijdens de rondleiding door het datacenter sprak ik met NLDC onder meer over hoe de koeling van de servers en de restwarmte die daarbij vrij komt. NLDC doet veel om zo efficiënt mogelijk met bijvoorbeeld stroomverbruik om te gaan, maar op dit moment verdwijnt een belangrijk deel van de restwarmte nog. Daarom kijken we samen of we deze restwarmte slim kunnen inzetten voor de stad. Bijvoorbeeld voor verwarming van de huizen in Nobelhorst, of de toekomstige woonwijk Floriade. Wie weet dragen alle data die we creëren straks bij aan fijne warme woonkamers in de winter…

Week van de ondernemer in Almere

thumbnail_Groepsfoto Frisdenksessie

Ondernemers zijn belangrijk voor onze stad. Afgelopen vrijdag was het de dag van de ondernemer. Een dag om ondernemers in het zonnetje te zetten en te laten zien hoe we ze waarderen. Een initiatief dat in 2016 door MKB Nederland is geïntroduceerd.  Hoog tijd om als Almere aan te haken!

Leuk om te zien was dat de dag van de ondernemer meteen heel erg ging leven. Eigenlijk waren er te veel ideeën om op 1 dag uit te voeren. Geen probleem, dan maken we er gewoon gelijk een ‘week van de ondernemer van’. Ook fijn om te merken dat de collega’s uit het college zin hadden om mee te doen, zodat we samen nog meer ondernemers konden laten merken wat zij voor onze gemeente betekenen. Want vaak zorgen de ondernemers met hun bedrijven niet alleen voor banen, maar zijn ze ook bij Almeerse samenleving betrokken en dragen ze hun steentje ook op dat vlak bij.

Zo hebben we inmiddels een mooie week achter de rug, waarin we aardig wat ondernemers onze waardering hebben kunnen laten zien. Zelf ben ik met een aantal groepen ondernemers over verschillende onderwerpen in gesprek gegaan. Ook jonge, startende ondernemers deelden hun ervaringen over het beginnen van een bedrijf in onze gemeente. Goede input voor de nieuwe Economische Agenda die we gaan opstellen.

Extra aandacht was er voor de Almeerse bedrijven die een FD Gazelle Award (snelst groeiende bedrijven) hadden ontvangen. Mooi om te zien hoe goed zij het doen. De eigenaren spraken vol trots over hun bedrijf. En zelfs nog trotser over de medewerkers die samen met hen het bedrijf tot een succes maken.

Ik ben trots op al die ondernemers. Ondernemen is ongelofelijk hard werken, iedere dag weer. Dat vraagt lef, creativiteit en doorzettingsvermogen. En daar mag af en toe best even wat aandacht voor zijn. Wat mij betreft maken we vanaf nu dan ook een traditie van de dag van de ondernemer. Volgend jaar weer!

Hallo Almere!

Ineens is het dan zover: een eigen huis in de stad waarin ik sinds enkele maanden met veel plezier werk. En binnenkort dus ook woon. De lange, mooie zomer gaf de gelegenheid om veel naar buiten te gaan en inwoners en ondernemers te ontmoeten. En meer over de stad te leren.

De afgelopen 12 jaar ben ik regelmatig in Almere geweest op bezoek bij vrienden. We sporten graag in het bos, nemen een duik in het Weerwater of gaan met de kinderen de stad in. Tijdens fietstochten was me al vaker opgevallen dat in Almere veel kan, dat mensen zelf hun woning kunnen bouwen en dat er opvallende architectuur is.

Nu maak ik ook kennis met bijzondere gebieden als Oosterwold, Duin en de Regenboogbuurt. Mijn enthousiasme over Almere is alleen maar gegroeid. Wat een diverse stad, waar veel kan en veel gebeurt! Dat kan dankzij betrokken inwoners, die durven, proberen, pionieren. Hun thuis vinden in een gebied waar net de eerste woningen uit het zand zijn opgetrokken. En zich vervolgens inzetten om de buurt ook voor anderen een thuis te laten zijn. De Almeerders hebben mijn hart veroverd.

Nu ik een huis heb gekocht in Almere en afgelopen maandag de sleutel heb gekregen, zijn er al mensen die me Almeerse noemen. Hoewel het me enorm welkom doet voelen, doe ik dat nog even niet. Niet zolang ik niet daadwerkelijk in Almere woon, slaap, leef. Gelukkig duurt dat niet lang meer! Nog een paar weken flink klussen, en dan verhuis ik. Dan noem ik Almere vol trots mijn nieuwe thuis. En ontmoet ik zeker nog veel meer mensen, dan in mijn eigen buurt, in de supermarkt en op de plekken waar ik mijn vrije tijd ga doorbrengen. Ik kijk er naar uit!

Betere kwaliteit onderwijs in Amstelveen

wending1

De afgelopen jaren hebben we geïnvesteerd in de kwaliteit van het onderwijs in Amstelveen. Dat hebben we gedaan samen met het onderwijs zelf, en het bedrijfsleven. En met de nodige input van ouders en leerlingen. Ik heb veel plezier beleefd aan het samen opstellen van een onderwijsagenda, en de resultaten mogen er zijn.

Zo zijn er belangrijke stappen gezet om het onderwijs beter op de arbeidsmarkt te laten aansluiten. Leerlingen zijn op bezoek geweest bij verschillende organisaties om nader kennis te maken, en meer te leren over welke competenties en opleidingen nodig zijn voor het werk daar. Ook zijn mensen op school komen vertellen over het werk wat ze doen, en hebben we ervoor gezorgd dat scholen en bedrijven elkaar nu goed kunnen vinden als het gaat om bijvoorbeeld stageplaatsen.

Om onze kinderen goed voor te bereiden op de toekomst, hebben we ook ingezet op 21st century skills. Een leven lang leren en ontwikkelen is tegenwoordig essentieel. De arbeidsmarkt verandert in een razend tempo, en jezelf blijven scholen is ontzettend belangrijk. Daarom hebben we in de regio House of Skills opgericht.

In het onderwijs nemen we de nieuwe ontwikkelingen ook mee. Leerlingen hebben op school les gehad in ICT, programmeren, techniek en social media. Vaardigheden die steeds belangrijker worden. Basisschool de Westwijzer is gestart met tweetalig onderwijs. In een internationale gemeente als Amstelveen liggen daar voor andere scholen zeker ook kansen.

De taalontwikkeling, van jong tot oud, is een ander belangrijk onderwerp. Toen ik als wethouder begon stond de Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) onder verscherpt toezicht van de Inspectie. Door er samen met de kinderopvang en de scholen hard aan te trekken, hebben we de VVE weer op niveau gekregen. Dat heeft heel wat gevraagd van alle betrokkenen, en is een compliment waard.

Omdat Amstelveen veel verschillende nationaliteiten kent onder haar inwoners, hebben we ook nieuwkomersklassen opgezet. Daar werken we aan een betere beheersing van de Nederlandse taal, om zo alle vakken op school goed te kunnen volgen. En voor laaggeletterde volwassenen hebben we het Taalhuis opgericht. Met dank aan de vele vrijwilligers die helpen bij de taalvaardigheid helpen we steeds meer Amstelveners goed leren lezen en schrijven.

Mooie resultaten dus, waar veel partijen hun bijdrage aan hebben geleverd. Graag bedank ik iedereen die zijn of haar steentje heeft bijgedragen. Zonder jullie hadden we nooit zulke mooie resultaten kunnen boeken!

Snel internet in heel Amstelveen

network-782707_960_720

In een wereld waar steeds meer digitaal gebeurt, is een goede digitale bereikbaarheid belangrijk. Snel internet is inmiddels een basisbehoefte voor zowel inwoners als ondernemers. Daarom werken we in onze gemeente aan een goede digitale bereikbaarheid.

Om Amstelveen klaar te maken voor de toekomst hebben we onderzocht hoe het staat met de internetverbindingen in onze gemeente. Op veel plekken staat Amstelveen er al goed voor, maar er zijn ook plekken waar zeker verbetering mogelijk is. In de buitengebieden Bovenkerkerpolder, Middelpolder (waaronder de Amstelzijde), en Legmeerpolder zijn de internetverbindingen van inwoners en ondernemers minder snel dan wenselijk.

We gaan dan ook werken aan een verbetering van de internetverbindingen op deze plekken. Omdat we als gemeente niet zelf de verbindingen aanleggen, vraagt dat inspanning van meerdere betrokkenen. Om betere verbindingen te realiseren, brengen we providers, provincie, inwoners en ondernemers samen. Bij de provincie hebben we een aanvraag ingediend voor subsidie en garantstelling. Zo werken we samen aan een Amstelveen dat klaar is voor het digitale tijdperk.

 

Jongeren roekeloos op de pof

“Jongeren roekeloos op de pof”, dat was de headline van een artikel in de Telegraaf begin dit jaar. Steeds vaker kiezen jongeren ervoor om achteraf te betalen. Ze doen vaker mee aan kansspelen. Het komt zelfs regelmatig voor dat jongeren de toto (geld inzetten op het voorspellen van uitkomsten van sportwedstrijden) niet zien als een kansspel, maar als een belegging. Een zorgelijke ontwikkeling, met het risico dat jongeren vaker in de schulden komen.

Als gemeente helpen we mensen met problematische schulden. Dit komt vaker voor dan veel mensen denken. Bij mensen die niet zoveel te besteden hebben, maar ook bij tweeverdieners die een complexe echtscheiding meemaken. Natuurlijk helpen we de mensen zo goed mogelijk. Maar een traject doorlopen om schulden te beëindigen is voor de mensen die het betreft hoe dan ook een erg vervelende ervaring.

We zetten dan ook niet alleen in op het beëindigen van situaties waarin problematische schulden zijn ontstaan, maar proberen deze ook te voorkomen. Bijvoorbeeld door jongeren via MoneyWays al vroeg bewust te maken van het belang van balans tussen inkomsten en uitgaven, en de risico’s die ‘op de pof’ dingen kopen met zich mee brengen.

MoneyWays is een lesprogramma dat is ontwikkeld door het Nibud en Diversion. Het lesprogramma geeft jongeren inzicht in de keuzes die ze kunnen maken bij het nemen van financiële beslissingen. MoneyWays werkt met peer educators, jonge rolmodellen die gebruik maken van hun eigen ervaringen. Zo komen de jongeren op een toegankelijke manier in aanraking met vraagstukken rond bijvoorbeeld schulden, verleidingen en groepsdruk. Het lesprogramma sluit aan bij de belevingswereld van de jongeren, en vergroot zo hun zelfredzaamheid.  

Afgelopen week bracht ik een bezoek aan Panta Rhei, waar een groep leerlingen van het VMBO een les van MoneyWays volgde. De les ging in op de financiële toekomst en het ontstaan en voorkomen van schulden. Door een quiz, een spel en door het delen van ervaringen ontstonden mooie gesprekken. De leerlingen kregen op een leuke manier veel nieuwe inzichten. Door groepen leerlingen de kans te geven een aantal van deze lessen bij te wonen, dragen we bij aan de financiële bewustwording en werken we aan het voorkomen van problematische schulden. Nu en in de toekomst.

Amstelveense werkgevers steunen statushouders

Samen met mijn collega wethouder Jeroen Brandes (welzijn) bezocht ik de nieuwjaarsreceptie van Matchez met het thema “Verbinden en Vooruitkijken”. Matchez is de organisatie die, in nauwe samenwerking met de gemeente, onder andere re-integratietrajecten uitvoert.  Dat doen zij voor alle Amstelveners, en sinds enige tijd hebben ze ook een speciaal traject voor Amstelveense statushouders (vluchtelingen met een verblijfsvergunning). Statushouders komen vaak lastiger aan het werk, omdat ze de taal nog onvoldoende beheersen en omdat diploma’s uit het thuisland in Nederland regelmatig niet aansluiten bij de Nederlandse diploma’s.

Daarom zet Matchez extra in op het gebied van taal en bewustwording en bemiddeling naar werk. Statushouders krijgen cursussen om vacatures te leren lezen, te leren hoe sollicitatieprocedures gaan in Nederland en wat onze werkcultuur is. Tijdens de nieuwjaarsreceptie vertelde Ali, oprichter van Matchez, en als kind vanuit Marokko naar Nederland gekomen, over zijn ervaringen. Ook hij heeft moeten wennen aan de Nederlandse cultuur, en wil graag met zijn ervaringen bijdragen aan de integratie van statushouders in Amstelveen.

Ali toonde me een lijst van Amstelveense werkgevers bij wie inmiddels statushouders geplaatst zijn. En dat waren er aardig wat. Eerder schreef ik al over Concorde en de Hema. Maar ook andere bedrijven dragen hun steentje bij. Een statushouder die in zijn thuisland een restaurant had, gaat nu een koksopleiding volgen. En ook voor een automonteur hebben we inmiddels werk gevonden. Een andere statushouder is inmiddels aan de slag als docente bij de International School of Amsterdam (ISA).

Zo’n 40 statushouders die door Matchez aan het werk geholpen zijn waren bij de receptie aanwezig, samen met 20 verschillende werkgevers. In totaal zijn er vorig jaar 33 statushouders aan het werk geholpen door de samenwerking tussen Matchez en de gemeente, bij  verschillende werkgevers. Samen met collega Brandes heb ik hen gefeliciteerd met de stappen die ze hebben weten te zetten. Het is niet makkelijk om, vaak na een zware en soms traumatische vlucht, in een ander land met een andere cultuur een nieuw bestaan op te bouwen. Ook hebben we de werkgevers hartelijk bedankt voor hun betrokkenheid bij de samenleving. En de kansen die zij Amstelveners bieden om de taal verder te leren op de werkvloer, werkervaring op te doen, en een nieuw bestaan op te bouwen.

Amstelveen zet zich in om statushouders, naast hun inburgering, zo snel als mogelijk naar werk te begeleiden. Hierdoor blijft inburgeren niet bij theorie, maar leren statushouders ook in de praktijk de taal en andere vaardigheden die nodig zijn op de Nederlandse arbeidsmarkt. Afgaande op het enthousiasme, het aantal statushouders dat inmiddels werk heeft, en het aantal betrokken werkgevers heeft die aanpak resultaat.