Weer ruimte voor Wending

Vanmorgen was het dan zover, de opening van de nieuwe locatie van Wending.

wending1

Wending is een school voor speciaal basisonderwijs, voor kinderen die extra zorg nodig hebben bij het onderwijs. Tot de herfstvakantie zat de school in hetzelfde gebouw als basisschool De Westwijzer.

De directeur van Wending trok vorig schooljaar bij mij aan de bel vanwege ruimtegebrek. Ik ben gaan kijken, en schrok van wat ik zag. Het gebouw was eigenlijk te klein voor de twee scholen samen. Zeker met kinderen die vanuit het speciaal onderwijs extra aandacht nodig hebben.

Hoewel er plannen zijn om samen te gaan met De Schakel, onze andere school voor speciaal basisonderwijs, wilde ik daar niet op wachten. Voordat de samenwerking gerealiseerd is, plannen zijn uitgewerkt voor een nieuwe school, en nieuwe lokalen ook daadwerkelijk zijn gebouwd, ben je een hele poos verder. Dat duurde me, gezien de situatie waarin de leerlingen zich bevonden, te lang.

We zijn dan ook gelijk aan de slag gegaan om een plek te vinden waar de kinderen al sneller de ruimte zouden hebben. Gelukkig kwam er plek vrij in het gebouw De Overloop, hoewel dat niet gelijk geschikt was. We hebben het gebouw flink opgeknapt, en aangepast zodat het geschikt is voor speciaal onderwijs. De kinderen hebben nu ruime en lichte lokalen tot hun beschikking.

wending 2

De kinderen waren vanmorgen dan ook enthousiast over hun nieuwe school. Op zo’n nieuwe plek is het natuurlijk ook altijd even zoeken, net een doolhof! Genoeg te ontdekken de komende tijd.

Vandaag is een speciale dag voor de leerlingen, met allemaal circus activiteiten om de nieuwe locatie van de school te vieren. De Rotary Amstelveen heeft er aan bijgedragen dat de circus activiteiten kunnen plaatsvinden. Graag wil ik de Rotary op deze plek dan ook bedanken voor hun bijdrage aan een goede start op de nieuwe locatie.