Nu ook cultuuronderwijs op de middelbare school

foto Loket VO

Ieder kind verdient de kans het beste uit zichzelf te halen. Ieder kind is anders, heeft een eigen persoonlijkheid en eigen talenten. Ieder kind verdient een tolerante omgeving waarin het zichzelf kan zijn. En dat begint bij goed onderwijs.

Daarom investeren we in het onderwijs. Dat doen we op meerdere vlakken. Talentontwikkeling is daar een van. Juist omdat ieder kind zijn eigen talenten heeft, bieden we samen met de scholen veel verschillende kansen om te ontwikkelen. Denk bijvoorbeeld aan ICT, techniek, sport. En natuurlijk cultuur.

Cultuur kent allerlei kanten. Het kan leuk, interessant, spannend zijn. Maar ook confronterend, schurend, kritisch. Je kunt er blij van worden, maar ook boos of verdrietig. Cultuur laat mensen op allerlei manieren nadenken over datgene wat we meestal vanzelfsprekend vinden. Juist daardoor draagt cultuur bij aan het ter discussie stellen van dogma’s, aan het ontdekken van elkaars overeenkomsten en verschillen, aan het creëren van begrip en tolerantie. Daarom is het ook zo belangrijk dat kinderen opgroeien met cultuur.

Amstelveen kent al langer cultuuronderwijs voor de basisscholen. Samen met de culturele instellingen en scholen zijn lespakketten gemaakt. Een deel van de lessen vindt plaats op school, een deel bij de culturele instellingen. De kinderen krijgen ruim de kans om zich creatief te uiten. Soms wordt er ook een beroep gedaan op andere vaardigheden. Bijvoorbeeld door met bewegende beelden niet alleen creatief aan de slag te gaan, maar ook technisch.

Het cultuuronderwijs staat niet stil. De komende jaren zetten we in op het scholen van leraren, zodat zij nog beter les kunnen geven in allerlei culturele vakken. Zo raakt cultuur steeds meer verankerd in school. Ook is een cultuurprogramma voor het speciaal basisonderwijs ontwikkeld. Muziekonderwijs laat bij de leerlingen van het SBO bijzondere resultaten zien.

In 2015 gaven de directeuren van onze middelbare scholen bij mij aan dat ze graag ook van het Amstelveense cultuuraanbod gebruik zouden maken. Samen zijn we aan de slag gegaan om dat mogelijk te maken. En het is gelukt. Vanaf de start van dit schooljaar vindt het Amstelveense cultuuronderwijs niet alleen meer op de basisscholen plaats, maar ook op de middelbare scholen. Leerlingen leren elkaar kennen via het cultuuronderwijs, en vaak komen ongekende talenten boven. Dansen (foto), storyboarding, rappen met de hele klas… Wat een rijkdom aan talenten! En ook hier wordt ook een beroep gedaan op andere vaardigheden, bijvoorbeeld door cultuur te combineren met ondernemerschap.

Alleen al het eerste half jaar van dit schooljaar hebben 2.500 leerlingen van het voortgezet onderwijs op deze manier kennis gemaakt met cultuur. Een mooie ontwikkeling, waar we samen met de scholen en de culturele instellingen zeker mee verder gaan. Zodat zo veel mogelijk talent de kans krijgt zich te ontvouwen en op te bloeien.