Talentontwikkeling voor elk kind

Ieder kind verdient de kans het beste uit zichzelf te halen. En dat begint met goed onderwijs. Met een steuntje in de rug voor de kinderen die dat nodig hebben, en extra uitdaging voor de kinderen die dat aankunnen. Samen met scholen, ouders en het bedrijfsleven werken we daaraan. Op basis van de gezamenlijk opgestelde onderwijsagenda investeren we de komende jaren in onderwijs.

Eerder schreef ik al over de investeringen die we doen in het taalonderwijs. Een ander belangrijk thema in de onderwijsagenda is talentontwikkeling. Onderdeel van onderwijs is ook de zoektocht naar de talenten van een kind, een zoektocht naar waar de kansen en uitdagingen liggen.

Om de ontwikkeling van een kind zo goed mogelijk te kunnen volgen, en daarmee ook zo goed mogelijk te kunnen inspelen op datgene wat het kind nodig heeft, werken we aan de samenwerking. Tussen kinderdagverblijf en basisschool, basisschool en buitenschoolse opvang, en basisschool en voortgezet onderwijs. Zodat iedereen goed op de hoogte is van wat er rondom het kind speelt.

Daarmee kan ook beter ingezet worden op het ontwikkelen van verschillende vaardigheden. Iets waar wij als gemeente graag in investeren.

12027151_10206597411350799_6092482973107995094_o

Op de scholen gebeurt dan ook een heleboel op het gebied van talentontwikkeling. Te veel om allemaal op te noemen, maar wel leuk om een aantal voorbeelden te geven. Ook om een blijk van waardering te tonen aan de leraren, die met alle extra inzet een enorme betrokkenheid tonen.

Een onderwerp dat op veel scholen aandacht krijgt dit schooljaar is ICT. ICT speelt een steeds belangrijkere rol in onze samenleving. Het is dan ook belangrijk dat kinderen al op jonge leeftijd met ICT te maken krijgen. Leerlingen in Amstelveen krijgen in de lessen te maken met ICT, en de leraren krijgen scholing in het inzetten van ICT als leermiddel. Daarbij komen ook de verschillende leerbehoeftes van kinderen aan de orde, zodat ieder kind op zijn eigen niveau les krijgt, en zich op zijn eigen tempo kan ontwikkelen.

Maar er is ook aandacht voor andere vaardigheden. Zo besteedt Kindercampus King extra tijd aan beweging en sport. Een hele goede ontwikkeling, niet alleen omdat voldoende beweging goed is om je lichaam fit te houden, maar ook omdat we er steeds meer achter komen dat leren beter gaat als het voldoende wordt afgewisseld met een gezonde dosis lichamelijke activiteit.

Naast extra sportactiviteiten komen creatieve vakken, zoals allerlei vormen van muziekonderwijs, op verschillende scholen terug. En het project ‘Vreedzame School’ is ook een leuke om te noemen: daar leren kinderen hoe op school en thuis om te gaan met conflicten.

Met het bedrijfsleven werken we bovendien aan de aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt. Scholen en bedrijven vinden het vaak lastig om elkaar te vinden, maar hebben wel behoefte aan een betere aansluiting. De eerste stappen zijn gezet, met bijvoorbeeld het project ‘zomerondernemer’, waarbij leerlingen tijdens de zomer kennis kunnen maken met het ondernemerschap. De komende tijd werken we verder aan dit onderwerp.

Er gebeurt dus een hoop. Op scholen, door leraren, en met hulp van ouders en bedrijfsleven. Ik wil dan ook iedereen bedanken die zich inzet om onze kinderen net dat beetje extra te bieden. Of dat nou dat steuntje in de rug is, of die extra uitdaging. Zonder jullie hadden we dit niet kunnen neerzetten!