10 nieuwe internationale bedrijven in Amstelveen

img_0159

Tien nieuwe internationale bedrijven hebben zich in 2016 in Amstelveen gevestigd. Het merendeel van de bedrijven is afkomstig uit Azië, maar ook bedrijven uit Amerika en Engeland hebben de weg naar Amstelveen weten te vinden. De meeste nieuwe bedrijven zijn actief in de ICT. ExtraHop Networks Netherlands, Rainbowwarrior Innovation, GymPass, Hokuyo Automatic Co., Radware, SimpliVity, Quintessentially, Tanaka Ai Europe (foto), ASSOCHAM Netherlands en Wellknit International vonden een plek in onze gemeente.

Naast de nieuwe vestigingen zijn ook een aantal internationale bedrijven die al in Amstelveen waren gevestigd uitgebreid. Samen zorgen ze voor honderden nieuwe banen. Goed nieuws voor de Amstelveense economie dus. Naast de extra banen, versterkt het ook het internationale karakter van onze gemeente.

Onze regio kent nog altijd een sterke concurrentiepositie. Onder meer de bereikbaarheid van de regio Amsterdam en de aantrekkelijkheid voor talent om zich hier te vestigen speelt daarbij een rol. Tegelijkertijd gebeurde er ook een hoop in 2016. Denk maar aan de Brexit. Hoewel de Brexit nog geen opvallende verhuisbewegingen teweeg brengt, geven vele bedrijven wel aan dat het mogelijke vertrek van Engeland uit de EU aanleiding vormt om een verhuizing uit de UK serieus te overwegen. Zo’n ingrijpende beslissing neem je niet zomaar, en met de onduidelijkheid over de consequenties van de Brexit wachten veel bedrijven nog even af. Tegelijk krijgen we van bedrijven regelmatig de vraag of Nederland wel in de EU blijft. Voor een internationaal bedrijf is dat essentieel. De komende landelijke verkiezingen worden dan ook nauwlettend gevolgd. Voordeel is dat de regering in Nederland altijd een  coalitie-regering is, wat compromissen met zich meebrengt. Maar toch wachten bedrijven nog even af.

Ook 2017 wordt dus een spannend jaar. Hopelijk zorgt het volgende kabinet in ieder geval voor een stabiele omgeving voor internationaal werkende bedrijven. Onze economie, en daarmee de banen van vele mensen, is veel te afhankelijk van internationale handel om die stabiele omgeving op het spel te willen zetten.

Tweetalig onderwijs op de Westwijzer

westwijzer

Vlak voor de zomer gaf directeur Lisette Keus van basisschool de Westwijzer aan dat zij wilde starten met tweetalig onderwijs. Een mooi initiatief, waar we als gemeente graag aan meewerken. Hoe jonger je begint met het leren van een taal, hoe makkelijker je je die taal eigen maakt. Het Engels speelt een steeds belangrijkere rol in onze globaliserende wereld. In een handelseconomie als die van Nederland is het spreken van andere talen essentieel.

Met de vele internationale bedrijven in de Amsterdamse regio en het grote aantal expats in Amstelveen is tweetalig onderwijs voor onze gemeente zeker interessant. Het biedt de leerlingen de kans zich breed te ontwikkelen, en biedt meer kansen voor het volgen van een studie in het buitenland of bij het vinden van een baan bij een internationaal bedrijf. Om tweetalig onderwijs mogelijk te maken, hebben we dan ook de aanschaf van materialen, licenties en opleidingskosten betaald.

Dat tweetalig onderwijs ook leeft bij de Amstelveense ouders bleek wel bij de inschrijving. Tweetalig onderwijs betekent dat vanaf groep 1 een deel van de lessen, bijvoorbeeld aardrijkskunde, geschiedenis, gym, volledig in het Engels plaatsvindt. De Westwijzer was van plan te beginnen met tweetalig onderwijs voor 1 van de nieuwe klassen 1. Het enthousiasme van de ouders was zo groot, dat nu alle klassen 1 met tweetalig onderwijs starten.

Deze week was de aftrap, samen met de leerlingen van de Westwijzer. Daar konden we ervaren wat de kinderen al aan Engels geleerd hadden. Alle kinderen school zongen met aanstekelijk plezier en begeleidende bewegingen het ene Engelse liedje na het andere. Vervolgens mocht ik samen met Frans Cornet, directeur van Amstelwijs, en twee kinderen de Engelse vlag hijsen.

Ik kon merken dat de leerlingen en leraren het erg leuk vinden om met het Engels bezig te zijn. Met ook zoveel enthousiaste ouders liggen hier ook kansen voor andere basisscholen. Ik ondersteun een ontwikkeling in die richting in ieder geval van harte.

Groei internationale bedrijfsleven, wachtlijsten internationale scholen

Deze week werd bekend dat het afgelopen jaar 140 nieuwe internationale bedrijven zich in de regio Amsterdam hebben gevestigd, waarvan 11 in Amstelveen. Deze 140 bedrijven zorgen voor een kleine 3.000 nieuwe banen, wat een flinke toename betekent ten opzichte van de voorgaande jaren. De groei van reeds hier gevestigde internationale bedrijven zorgde voor nog eens 3.000 extra banen. Een mooi resultaat, mede dankzij onze handelsmissies.

In april van dit jaar schreef ik hier al over de achtergrond van deze handelsmissies. We kregen rond die tijd de eerste signalen dat expats in onze regio moeite hadden om een plek voor hun kinderen op een internationale school te vinden. Die situatie is niet verbeterd. Veel internationale scholen hebben een wachtlijst. Ook de internationale school in Amstelveen, de ISA, kent ondanks een recente uitbreiding alweer een wachtlijst.

Met onze buurgemeenten zoeken we hard naar oplossingen . Dat is niet altijd makkelijk. De nabijheid van Schiphol draagt bij aan een goed vestigingsklimaat: zeker voor internationale bedrijven is een goed bereikbare luchthaven in de  buurt van groot belang. Tegelijkertijd zorgt de Rijksregelgeving rondom Schiphol ook voor problemen. Daardoor is het moeilijk om locaties voor internationale scholen te vinden. Een paradox: Schiphol draagt bij aan onze economie, en is zelf ook afhankelijk van de internationale bedrijvigheid in onze regio. Tegelijk belemmert ze de randvoorwaarden die we moeten creëren om onze regio aantrekkelijk te houden voor internationale bedrijven. Een aantal maanden geleden schreef ik al over Schiphol als motor en belemmering van onze economie.

Op dit moment halen we nog mooie resultaten. Veel nieuwe bedrijven vestigen zich in onze regio, en er is sprake van groei van bedrijven die zich hier eerder hebben gevestigd. Dat zorgt voor banen voor onze inwoners.

Maar als we mooie resultaten willen blijven behalen, is er werk aan de winkel. We zullen voldoende internationale scholingsplekken moeten kunnen bieden. Dat is, zoals het van de week al in het Parool stond, een opdracht voor de hele regio. Waarbij het erg zou helpen als het Rijk de regio meer ruimte geeft om rondom Schiphol aan de randvoorwaarden voor een bloeiende internationale economie te werken. Ook daar blijven we ons voor inzetten.

Waarom Amstelveen meedoet aan handelsmissies

Amstelveen vormt samen met Amsterdam, Almere en Haarlemmermeer  Amsterdam in Business (AiB). Doel van deze samenwerking is het interesseren van internationale bedrijven om zich in de regio Amsterdam te vestigen, en het behouden van de internationale bedrijven die zich in de regio hebben gevestigd. Zo stimuleren we de groei van het aantal banen in de regio, een sterke economie en daarmee een aantrekkelijke woon- en werkomgeving. Iets waar alle inwoners profijt van hebben.

Recentelijk mocht ik het Amerikaanse bedrijf NuVasive in Amstelveen verwelkomen. Ze zijn gestart met 40 werknemers, en verwachten de komende jaren stevig te groeien. Mooi om te zien: beginnende bedrijven die klein starten maar doorgroeien tot een volwassen onderneming. Zo groeit het aantal banen verder. Bij deze bedrijven werken vaak zowel Nederlanders als expats.

Dat de samenwerking succes heeft blijkt uit het sterk internationale karakter van Amstelveen. 14% van onze inwoners heeft een andere nationaliteit, 8% is expat, en Amstelveen kent meer dan 130 nationaliteiten. Niet veel andere gemeenten kunnen dat zeggen: in Nederland wonen alleen in Wassenaar meer expats.

unnamed (9)

Om bedrijven te interesseren in onze regio gaan we een aantal keer per jaar naar het buitenland. Zo zijn onze burgemeester en ik in november samen naar Japan gegaan om deel te nemen aan een handelsmissie, waar ook het koninklijk huis aan deelnam. Daar hebben we meerdere seminars georganiseerd. Daar leggen we uit wat de komst naar regio Amsterdam betekent: van de nabijheid van Schiphol, het Nederlandse arbeidsrecht, tot de aanwezige voorzieningen voor expats. In 2014 heeft dat geleid tot de vestiging van 139 internationale bedrijven in onze regio.

thumbnail_VIVOTEK_05122016

Bij de keuze voor onze regio gaat het bedrijven steeds vaker niet alleen om de voorzieningen voor bedrijven zoals de nabijheid van Schiphol, maar ook om een prettige woonomgeving voor werknemers. En daar scoort Amstelveen goed op, met de aanwezigheid van diverse internationale scholen, de Indian desk en de Japan desk in ons ziekenhuis, een Japanse tandarts, en verschillende internationale evenementen zoals het Diwali festival, India Cricket Day en het Cherry Blossom festival.

Diwali 2015 WH van Veeningen and son Prashant jpg

20160625_IAmsterdam_IndianCricketDay_190-3570

 

Naast de grotere handelsmissies leggen we ook bezoeken af die kleiner van opzet zijn, waarbij de nadruk ligt op het onderhouden van de contacten met de bedrijven die hier al een nevenvestiging hebben geopend. Volgende week bezoek ik met mijn collega uit Almere, Mark Pol, een aantal bedrijven in Seoul. In Amstelveen bevinden zich onder meer de Koreaanse bedrijven LG en de Korean Exchange Bank, en we hebben 400 Koreaanse inwoners. Zeker in Azie zijn deze contactmomenten erg belangrijk: zonder opgebouwde en onderhouden goede relaties worden geen zaken gedaan. Daarnaast biedt het ons de kans om te horen wat de ontwikkelingen zijn, zodat we tijdig kunnen inspelen op veranderende omstandigheden.

In Japan hoorden we al dat het steeds lastiger wordt voor expats om een plek op een internationale school te vinden voor hun kinderen. We zijn er direct mee aan de slag gegaan. Samen met Amsterdam willen we het aantal plekken op internationale scholen uitbreiden. Ook de nieuwkomersklassen vervullen hier een rol.

Zo werken we in AiB gezamenlijk aan het aantrekkelijk maken en houden van onze regio. Om op die manier bij te dragen aan banengroei, een sterke economie en een aantrekkelijke woonomgeving voor iedereen.