Amstelveen investeert in klaslokalen

Het aantal leerlingen in Amstelveen groeit. De scholen zitten steeds voller. De verwachting is dat ook de komende jaren de groei doorzet. Dat betekent dat er straks te weinig plek is op zowel de lagere als middelbare scholen.

Als gemeente zijn we verantwoordelijk voor de huisvesting van onze scholen. Uitgangspunt is dat ieder kind op de basisschool in eigen wijk een plek op school kan vinden. Ook hebben we de afspraak met de middelbare scholen dat alle Amstelveense leerlingen in Amstelveen voortgezet onderwijs kunnen volgen.

Nu het aantal leerlingen toeneemt, zijn er meer klaslokalen nodig. Daar gaan we als gemeente voor zorgen. Goede huisvesting draagt bij aan een prettige leeromgeving, en draagt daarmee bij aan een omgeving waarin leerlingen het beste uit zichzelf kunnen halen. Ook biedt het een betere werkomgeving voor de leraren. Daarom maken we geld vrij om niet alleen meer lokalen, maar zeker ook kwalitatief goede lokalen te realiseren. In totaal reserveren we zo’n 32 miljoen euro.

Een van de scholen waar we mee aan de slag gaan is het HWC. Het gebouw van het HWC is sterk verouderd. We zetten daarom in op nieuwbouw voor het HWC, waarbij we gelijk het aantal klaslokalen vergroten. Daarnaast willen we voor basisschool Wending, die nu tijdelijk gehuisvest is in Westwijk, permanente lokalen aanbouwen bij basisschool de Schakel. En we reserveren geld om ook voor andere scholen extra lokalen te kunnen realiseren.

Amstelveen kent een hoge standaard op het gebied van onderwijshuisvesting. En dat willen we zo houden, voor alle leerlingen nu en in de toekomst. Want ook de toekomstige generatie verdient goede huisvesting, een fijne leeromgeving, een omgeving om het beste uit jezelf te halen.

Weer ruimte voor Wending

Vanmorgen was het dan zover, de opening van de nieuwe locatie van Wending.

wending1

Wending is een school voor speciaal basisonderwijs, voor kinderen die extra zorg nodig hebben bij het onderwijs. Tot de herfstvakantie zat de school in hetzelfde gebouw als basisschool De Westwijzer.

De directeur van Wending trok vorig schooljaar bij mij aan de bel vanwege ruimtegebrek. Ik ben gaan kijken, en schrok van wat ik zag. Het gebouw was eigenlijk te klein voor de twee scholen samen. Zeker met kinderen die vanuit het speciaal onderwijs extra aandacht nodig hebben.

Hoewel er plannen zijn om samen te gaan met De Schakel, onze andere school voor speciaal basisonderwijs, wilde ik daar niet op wachten. Voordat de samenwerking gerealiseerd is, plannen zijn uitgewerkt voor een nieuwe school, en nieuwe lokalen ook daadwerkelijk zijn gebouwd, ben je een hele poos verder. Dat duurde me, gezien de situatie waarin de leerlingen zich bevonden, te lang.

We zijn dan ook gelijk aan de slag gegaan om een plek te vinden waar de kinderen al sneller de ruimte zouden hebben. Gelukkig kwam er plek vrij in het gebouw De Overloop, hoewel dat niet gelijk geschikt was. We hebben het gebouw flink opgeknapt, en aangepast zodat het geschikt is voor speciaal onderwijs. De kinderen hebben nu ruime en lichte lokalen tot hun beschikking.

wending 2

De kinderen waren vanmorgen dan ook enthousiast over hun nieuwe school. Op zo’n nieuwe plek is het natuurlijk ook altijd even zoeken, net een doolhof! Genoeg te ontdekken de komende tijd.

Vandaag is een speciale dag voor de leerlingen, met allemaal circus activiteiten om de nieuwe locatie van de school te vieren. De Rotary Amstelveen heeft er aan bijgedragen dat de circus activiteiten kunnen plaatsvinden. Graag wil ik de Rotary op deze plek dan ook bedanken voor hun bijdrage aan een goede start op de nieuwe locatie.

Oproep aan Amstelveense scholen

De afgelopen weken heeft een behoorlijk aantal ouders bij ons aan de bel getrokken over problemen bij de plaatsing van hun kind op de middelbare school. Oorzaak is de gewijzigde adviesprocedure. Waar een kind voorheen eerst de CITO-toets maakte, en daarna een advies kreeg, volgt de CITO nu pas nadat het advies is gegeven. Wel kan op basis van de CITO het advies nog wijzigen.

Nu blijkt dat er in Amstelveen meer leerlingen een hoger advies hebben gekregen dan de middelbare scholen hadden verwacht. Met als gevolg dat inmiddels meerdere kinderen te horen hebben gekregen dat er in Amstelveen geen plek voor ze is. Wel in Mijdrecht of Uithoorn.

Wij vinden het van belang dat Amstelveense kinderen in Amstelveen een plek op school kunnen krijgen. Met de scholen hebben we dan ook de afspraak gemaakt dat Amstelveense kinderen hier een plek kunnen krijgen. Natuurlijk hebben we begrip voor het feit dat het adviessysteem is gewijzigd. Het kan echter niet de bedoeling zijn dat individuele leerlingen daarvan de dupe worden, zoals we ook in een brief over de plaatsing van leerlingen aan de scholen hebben aangegeven.

Als gemeente zijn we verantwoordelijk voor de huisvesting. Uiteraard zijn wij zoals altijd bereid onze verantwoordelijkheid te nemen, en eventuele huisvestingsproblemen op te lossen. De scholen zijn verantwoordelijk voor de plaatsing van de kinderen. In het belang van onze kinderen roep ik de scholen dan ook op hun verantwoordelijkheid te nemen, en gezamenlijk snel tot een oplossing te komen.