Groei internationale bedrijfsleven, wachtlijsten internationale scholen

Deze week werd bekend dat het afgelopen jaar 140 nieuwe internationale bedrijven zich in de regio Amsterdam hebben gevestigd, waarvan 11 in Amstelveen. Deze 140 bedrijven zorgen voor een kleine 3.000 nieuwe banen, wat een flinke toename betekent ten opzichte van de voorgaande jaren. De groei van reeds hier gevestigde internationale bedrijven zorgde voor nog eens 3.000 extra banen. Een mooi resultaat, mede dankzij onze handelsmissies.

In april van dit jaar schreef ik hier al over de achtergrond van deze handelsmissies. We kregen rond die tijd de eerste signalen dat expats in onze regio moeite hadden om een plek voor hun kinderen op een internationale school te vinden. Die situatie is niet verbeterd. Veel internationale scholen hebben een wachtlijst. Ook de internationale school in Amstelveen, de ISA, kent ondanks een recente uitbreiding alweer een wachtlijst.

Met onze buurgemeenten zoeken we hard naar oplossingen . Dat is niet altijd makkelijk. De nabijheid van Schiphol draagt bij aan een goed vestigingsklimaat: zeker voor internationale bedrijven is een goed bereikbare luchthaven in de  buurt van groot belang. Tegelijkertijd zorgt de Rijksregelgeving rondom Schiphol ook voor problemen. Daardoor is het moeilijk om locaties voor internationale scholen te vinden. Een paradox: Schiphol draagt bij aan onze economie, en is zelf ook afhankelijk van de internationale bedrijvigheid in onze regio. Tegelijk belemmert ze de randvoorwaarden die we moeten creëren om onze regio aantrekkelijk te houden voor internationale bedrijven. Een aantal maanden geleden schreef ik al over Schiphol als motor en belemmering van onze economie.

Op dit moment halen we nog mooie resultaten. Veel nieuwe bedrijven vestigen zich in onze regio, en er is sprake van groei van bedrijven die zich hier eerder hebben gevestigd. Dat zorgt voor banen voor onze inwoners.

Maar als we mooie resultaten willen blijven behalen, is er werk aan de winkel. We zullen voldoende internationale scholingsplekken moeten kunnen bieden. Dat is, zoals het van de week al in het Parool stond, een opdracht voor de hele regio. Waarbij het erg zou helpen als het Rijk de regio meer ruimte geeft om rondom Schiphol aan de randvoorwaarden voor een bloeiende internationale economie te werken. Ook daar blijven we ons voor inzetten.

Waarom Amstelveen meedoet aan handelsmissies

Amstelveen vormt samen met Amsterdam, Almere en Haarlemmermeer  Amsterdam in Business (AiB). Doel van deze samenwerking is het interesseren van internationale bedrijven om zich in de regio Amsterdam te vestigen, en het behouden van de internationale bedrijven die zich in de regio hebben gevestigd. Zo stimuleren we de groei van het aantal banen in de regio, een sterke economie en daarmee een aantrekkelijke woon- en werkomgeving. Iets waar alle inwoners profijt van hebben.

Recentelijk mocht ik het Amerikaanse bedrijf NuVasive in Amstelveen verwelkomen. Ze zijn gestart met 40 werknemers, en verwachten de komende jaren stevig te groeien. Mooi om te zien: beginnende bedrijven die klein starten maar doorgroeien tot een volwassen onderneming. Zo groeit het aantal banen verder. Bij deze bedrijven werken vaak zowel Nederlanders als expats.

Dat de samenwerking succes heeft blijkt uit het sterk internationale karakter van Amstelveen. 14% van onze inwoners heeft een andere nationaliteit, 8% is expat, en Amstelveen kent meer dan 130 nationaliteiten. Niet veel andere gemeenten kunnen dat zeggen: in Nederland wonen alleen in Wassenaar meer expats.

unnamed (9)

Om bedrijven te interesseren in onze regio gaan we een aantal keer per jaar naar het buitenland. Zo zijn onze burgemeester en ik in november samen naar Japan gegaan om deel te nemen aan een handelsmissie, waar ook het koninklijk huis aan deelnam. Daar hebben we meerdere seminars georganiseerd. Daar leggen we uit wat de komst naar regio Amsterdam betekent: van de nabijheid van Schiphol, het Nederlandse arbeidsrecht, tot de aanwezige voorzieningen voor expats. In 2014 heeft dat geleid tot de vestiging van 139 internationale bedrijven in onze regio.

thumbnail_VIVOTEK_05122016

Bij de keuze voor onze regio gaat het bedrijven steeds vaker niet alleen om de voorzieningen voor bedrijven zoals de nabijheid van Schiphol, maar ook om een prettige woonomgeving voor werknemers. En daar scoort Amstelveen goed op, met de aanwezigheid van diverse internationale scholen, de Indian desk en de Japan desk in ons ziekenhuis, een Japanse tandarts, en verschillende internationale evenementen zoals het Diwali festival, India Cricket Day en het Cherry Blossom festival.

Diwali 2015 WH van Veeningen and son Prashant jpg

20160625_IAmsterdam_IndianCricketDay_190-3570

 

Naast de grotere handelsmissies leggen we ook bezoeken af die kleiner van opzet zijn, waarbij de nadruk ligt op het onderhouden van de contacten met de bedrijven die hier al een nevenvestiging hebben geopend. Volgende week bezoek ik met mijn collega uit Almere, Mark Pol, een aantal bedrijven in Seoul. In Amstelveen bevinden zich onder meer de Koreaanse bedrijven LG en de Korean Exchange Bank, en we hebben 400 Koreaanse inwoners. Zeker in Azie zijn deze contactmomenten erg belangrijk: zonder opgebouwde en onderhouden goede relaties worden geen zaken gedaan. Daarnaast biedt het ons de kans om te horen wat de ontwikkelingen zijn, zodat we tijdig kunnen inspelen op veranderende omstandigheden.

In Japan hoorden we al dat het steeds lastiger wordt voor expats om een plek op een internationale school te vinden voor hun kinderen. We zijn er direct mee aan de slag gegaan. Samen met Amsterdam willen we het aantal plekken op internationale scholen uitbreiden. Ook de nieuwkomersklassen vervullen hier een rol.

Zo werken we in AiB gezamenlijk aan het aantrekkelijk maken en houden van onze regio. Om op die manier bij te dragen aan banengroei, een sterke economie en een aantrekkelijke woonomgeving voor iedereen.