Minder regels, makkelijker een vergunning

Eerder dit jaar schreef ik al over het creëren van meer eenvoud, transparantie en gemak voor onze inwoners en ondernemers door het aantal regels te verminderen. Op dat moment hadden we de eerste stapel nota’s en regels onder de loep genomen. Een flink deel daarvan is ingetrokken, vereenvoudigd of samengevoegd.

We zijn inmiddels alweer een stuk verder. Deze week stellen we de gemeenteraad voor om het aantal regels in onze APV met ruim 10% te verminderen. Ook doen we voorstellen om de regelgeving rondom horeca en evenementen te vereenvoudigen, zoals ik afgelopen week bij RTV Amstelveen al toelichtte (vanaf 7:05):

Een van de voorstellen is om vergunningverlening makkelijker te maken. In sommige gevallen is een vergunning wat ons betreft zelfs niet meer nodig. Een buurtborrel buiten? Nu is daar een vergunning voor nodig. Het verkrijgen van een vergunning kan behoorlijk wat werk met zich meebrengen. Begrijpelijkerwijs weerhoudt dat sommige mensen. Wat ons betreft kan het dan ook voortaan af met een melding. We willen vooral kijken naar de mogelijke risico’s die een evenement met zich meebrengt, in plaats van naar het aantal bezoekers, wat we tot nu toe deden. Ook de exploitatievergunningen voor bijvoorbeeld hotels, ziekenhuizen en sportvoorzieningen schaffen we af.

Is er wel een vergunning nodig, dan maken we de procedure eenvoudiger. Zo willen we sommige vergunningen voor meerdere jaren gaan verlenen. En we zorgen dat de digitale aanvraag van de vergunning makkelijker wordt.

Veel inwoners hebben aangegeven graag beter op de hoogte te willen zijn van wat Amstelveen aan evenementen te bieden heeft. Ook op dit punt gaan we aan de slag. In 2016 willen we meer kanalen inzetten om evenementen aan te kondigen, bijvoorbeeld op het Stadsplein en langs toegangswegen. Zodat zoveel mogelijk mensen kunnen genieten van alles wat in Amstelveen gebeurt.

Minder regels, meer eenvoud, transparantie en gemak

Soms zijn regels nodig. Om chaos in het verkeer te voorkomen bijvoorbeeld. Maar er kunnen ook te veel regels zijn, en regels kunnen inwoners en ondernemers in de weg zitten. In het verkeer blijkt steeds vaker dat hoe meer verkeersborden er zijn, hoe meer mensen afgeleid raken van het verkeer zelf, hoe meer ongelukken er gebeuren. In Amstelveen dringen we daarom de hoeveelheid verkeersborden terug.

Ook op andere vlakken kunnen regels knellen. Om overbodige regels weg te nemen, procedures eenvoudiger en transparanter, en de regels die wel nodig zijn makkelijker vindbaar te maken, houden we regels, nota’s en beleidsstukken tegen het licht. Zijn de regels begrijpelijk? Waarom zijn ze ooit ingesteld? Kunnen we het eenvoudiger inrichten? Wat kan er voortaan digitaal? Met als doel minder regels, en meer eenvoud, transparantie en gemak voor onze inwoners en ondernemers.

Het afgelopen jaar hebben we al behoorlijk wat regels en nota’s opnieuw bekeken.

We gaan de gemeenteraad voorstellen een flink deel van deze stukken in te trekken. Omdat de regels overbodig zijn, of eenvoudiger kunnen. Ook zorgen we dat de regels die we behouden, makkelijker terug te vinden zijn, bijvoorbeeld door zo veel mogelijk in het bestemmingsplan op te nemen, in plaats van in allerlei aparte nota’s.

De komende tijd houden we nog meer stukken, procedures en regels tegen het licht. Mocht u zelf nog ideeën hebben, dan horen wij deze graag.

IMG_9317 (2)