De kunstuitleen gaat verhuizen!

Het leek een noodoplossing voor ‘the time being’, de tijdelijke huisvesting van de kunstuitleen in het congrescentrum in 2013. In verband met een verbouwing moest de kunstuitleen haar vaste locatie op de 1e verdieping naast de bibliotheek Stadshart voor een korte periode verlaten. Bij een tijdelijke verhuizing leven er begrijpelijkerwijs altijd zorgen over verlies van klandizie: vinden mensen ons nog wel op de andere locatie?

Onverwacht bleek de tijdelijke plek in het congrescentrum echter een schot in de roos: de kunstuitleen zat daar op de begane grond, en kon zo de aandacht trekken van mensen die buiten liepen. Iets wat op de 1e verdieping achterin een stuk lastiger is. Dat bleek ook wel toen de kunstuitleen weer op hun vaste locatie zat: vanaf toen liep het een stuk minder.

De kunstuitleen heeft me daarom gevraagd mee te denken over een nieuwe locatie op de begane grond, het liefst wel in het Stadshart. Zodat ze zichtbaarder zijn, en daarmee meer klanten trekken. Samen hebben we een aantal opties bekeken.

Nu is de cultuurplint (bij de schouwburg en de volksuniversiteit) niet het meest levendige stukje van ons Stadsplein. Het is een wens van velen om daar wat meer reuring te krijgen. Dat bood kansen. Zeker nu de kunstuitleen de afgelopen jaren nauwer is gaan samenwerken met de volksuniversiteit. Beide partijen wilden daarom graag dichter bij elkaar in de buurt zitten.

En dus gaan we verbouwen. De kunstuitleen komt binnenkort op de begane grond, ter hoogte van de volksuniversiteit. Past mooi binnen het streven naar meer leven in de cultuurplint. En het scheelt ook nog eens huur, doordat beide instellingen op dezelfde locatie komen te zitten. Wie weet is een dergelijke samenwerking ook voor anderen mogelijk. De komende tijd gaan we daarom kijken wat er nog meer kan met de cultuurplint!

Cultuurbeleid ‘under construction’

Amstelveen scoort al jaren hoog als aantrekkelijke gemeente om te wonen. In de ‘Atlas voor gemeenten’ stonden de laatste keer alleen Amsterdam en Utrecht op een hogere plek. Die hoge plek hebben we onder meer te danken aan het unieke Amstelveense groen, de bovengemiddelde werkgelegenheid, én onze culturele voorzieningen.

Culturele voorzieningen dragen bij aan een stad waar het prettig wonen en werken is. Cultuur heeft daarmee niet alleen een maatschappelijk, maar ook een economisch belang. In het politieke akkoord 2014 – 2018 Ruimte voor Amstelveen, hebben we  dan ook aangegeven het culturele voorzieningenniveau hoog te willen houden:

[…] Kunst en cultuur zijn van groot belang voor onze inwoners en de concurrentiepositie van Amstelveen. Bovendien draagt het bij aan een open en tolerante samenleving. […] Het cultureel voorzieningenniveau in Amstelveen is hoog en diverse instellingen horen tot de Nederlandse top. Hier willen wij aan vasthouden. Dit neemt niet weg dat er nog verbeterslagen te maken zijn. We zijn van mening dat door betere samenwerking tussen de instellingen met name op organisatieniveau efficiencywinst te behalen is.”

Op dit moment werken we aan een nieuwe cultuurnota. Dit doen we samen met onder meer onze culturele instellingen en de cultuurwoordvoerders van de politieke partijen. Leuk om in dat kader te vermelden is de blog die D66-raadslid Robert Zuidbroek recentelijk schreef.

Bij RTV Amstelveen kwam het al aan bod: we richten ons daarbij allereerst op een rijk en afwisselend cultuuraanbod. Het aantrekkelijke woon- en werkklimaat, en daarmee ook de culturele voorzieningen van Amstelveen zijn van grote waarde. Tegelijkertijd kijken we kritisch naar de verschillende subsidies. Dat cultuur belangrijk is, betekent niet dat er ieder jaar opnieuw klakkeloos een flink bedrag wordt overgemaakt.

Een eerste onderzoek naar de subsidies doet vermoeden dat de hoogte van een aantal subsidies vooral een historische grondslag kent. Simpel gezegd: er is ooit een bedrag toegekend, en dat bedrag is altijd in die orde van grootte in de begroting blijven staan. Een eerste aandachtspunt is dan ook de inhoudelijke grondslag van subsidies: wat mij betreft volgt geld de inhoud, en niet andersom.

Als voorbeeld de bibliotheek. Een belangrijke en toegankelijke plek om informatie te halen, een plek waar je jezelf kunt ontwikkelen, en waar je in aanraking komt met onder andere literatuur en kunst en cultuur. Een eerste onderzoek naar de hoogte van de subsidie doet echter wel vermoeden dat de bieb in verhouding tot zowel sommige andere Amstelveense culturele instellingen, als andere bibliotheken in de regio / in den lande, wel erg ruim in het subsidiejasje zit. Zeker in het kader van de recente digitale ontwikkelingen, waar uitleningen en verlengingen steeds meer via internet zullen plaatsvinden, en ook het digitale boek een steeds prominentere rol krijgt. We gaan dan ook kritisch kijken of een en ander in balans is, waarbij we zeker ook het gesprek met de bieb zullen aangaan.

Kortom: genoeg te doen de komende tijd op cultuurvlak. De eerste gesprekken met de cultuuraanbieders en politieke woordvoerders hebben inmiddels plaatsgevonden, en er zullen er nog meer volgen. Met hen en met anderen. De betrokkenheid van de verschillende betrokkenen bij bij het culturele klimaat van Amstelveen is groot. Vast een van de redenen waarom we in de ‘Atlas voor gemeenten’ zo goed op dit punt scoren.