Even voorstellen

 

Dit zijn Mariska Leising en Tom van Dijk. Sinds begin dit jaar werken zij op de afdeling Economische Zaken. Mariska en Tom richten zich op de ondersteuning van Amstelveense ondernemers.

Amstelveen is traditioneel sterk in het relatiebeheer met de internationale bedrijven in onze gemeente. Met deze bedrijven is regelmatig contact om te kijken hoe het gaat en te helpen bij het vinden van de weg in het gemeentehuis.

Met de aanstelling van Tom en Mariska doen we dit nu ook voor de Amstelveense ondernemers. Daarmee is er 1 aanspreekpunt voor de ondernemers binnen de gemeente. Tom en Mariska zijn al bij een aantal netwerkbijeenkomsten voor ondernemers geweest, en zullen de komende maanden meer plekken bezoeken. Ze hebben er veel zin in!

Je kunt ze natuurlijk ook direct benaderen. Tom via t.van.dijk@amstelveen.nl en Mariska via m.leising@amstelveen.nl

10 nieuwe internationale bedrijven in Amstelveen

img_0159

Tien nieuwe internationale bedrijven hebben zich in 2016 in Amstelveen gevestigd. Het merendeel van de bedrijven is afkomstig uit Azië, maar ook bedrijven uit Amerika en Engeland hebben de weg naar Amstelveen weten te vinden. De meeste nieuwe bedrijven zijn actief in de ICT. ExtraHop Networks Netherlands, Rainbowwarrior Innovation, GymPass, Hokuyo Automatic Co., Radware, SimpliVity, Quintessentially, Tanaka Ai Europe (foto), ASSOCHAM Netherlands en Wellknit International vonden een plek in onze gemeente.

Naast de nieuwe vestigingen zijn ook een aantal internationale bedrijven die al in Amstelveen waren gevestigd uitgebreid. Samen zorgen ze voor honderden nieuwe banen. Goed nieuws voor de Amstelveense economie dus. Naast de extra banen, versterkt het ook het internationale karakter van onze gemeente.

Onze regio kent nog altijd een sterke concurrentiepositie. Onder meer de bereikbaarheid van de regio Amsterdam en de aantrekkelijkheid voor talent om zich hier te vestigen speelt daarbij een rol. Tegelijkertijd gebeurde er ook een hoop in 2016. Denk maar aan de Brexit. Hoewel de Brexit nog geen opvallende verhuisbewegingen teweeg brengt, geven vele bedrijven wel aan dat het mogelijke vertrek van Engeland uit de EU aanleiding vormt om een verhuizing uit de UK serieus te overwegen. Zo’n ingrijpende beslissing neem je niet zomaar, en met de onduidelijkheid over de consequenties van de Brexit wachten veel bedrijven nog even af. Tegelijk krijgen we van bedrijven regelmatig de vraag of Nederland wel in de EU blijft. Voor een internationaal bedrijf is dat essentieel. De komende landelijke verkiezingen worden dan ook nauwlettend gevolgd. Voordeel is dat de regering in Nederland altijd een  coalitie-regering is, wat compromissen met zich meebrengt. Maar toch wachten bedrijven nog even af.

Ook 2017 wordt dus een spannend jaar. Hopelijk zorgt het volgende kabinet in ieder geval voor een stabiele omgeving voor internationaal werkende bedrijven. Onze economie, en daarmee de banen van vele mensen, is veel te afhankelijk van internationale handel om die stabiele omgeving op het spel te willen zetten.

House of Skills: een Leven Lang Leren in groot Amsterdam

img-20161013-wa0005

Binnen de metropoolregio Amsterdam (MRA), werken bedrijven, onderwijs en overheid samen aan de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt. Aanleiding daarvoor is onder meer het verdwijnen van banen in het lage en het middensegment. Daar komen wel andere banen voor in de plaats, maar deze banen vragen vaak om andere kennis en vaardigheden dan welke nodig waren voor het verdwijnende werk. Dat betekent dat bijscholing, en vaak zelfs omscholing nodig is.

Het realiseren van omscholing is niet eenvoudig. Weliswaar bestaan er Opleidings- en Ontwikkelingsfondsen (O&O-fondsen), maar deze zijn gericht op de eigen sector. Omscholing naar een andere sector is vaak niet mogelijk. Terwijl de nieuwe banen juist vaak in andere branches te vinden zijn. Ook de Onderwijsraad ziet dit probleem, en heeft minister Bussemaker geadviseerd om in plaats van de huidige O&O-fondsen, te werken met een persoonlijk opleidingsbudget. Een advies dat ik van harte kan ondersteunen.

In de MRA zijn we samen met onder meer de uitzendbranche en de vakbonden om tafel gegaan om te kijken wat we in de regio Amsterdam kunnen doen om omscholing eenvoudiger te maken. Tijdens het Werkevent ‘Werk maken van Talent’, waar de Onderwijsraad ook haar advies aan minister Bussemaker overhandigde, hebben we de resultaten van dit overleg gepresenteerd. Om een Leven Lang Leren in groot Amsterdam te stimuleren, zijn we van start gegaan met het House of Skills.

Het House of Skills is een regionale samenwerking waar mensen terecht kunnen voor bijvoorbeeld loopbaanadvies, informatie over de kansen en mogelijkheden in andere sectoren, en trainingen om nieuwe vaardigheden aan te leren. Een Leven Lang Leren dus, iets wat tegenwoordig van groot belang is om kansrijk te blijven op de arbeidsmarkt. Ook bedrijven kunnen terecht bij het House of Skills, met vragen over veranderend werk in hun organisatie, en voor het vinden van werknemers die beschikken over de juiste vaardigheden.

Het kabinet heeft het House of Skills aangewezen als proeftuin om te onderzoeken hoe er meer ruimte kan komen voor ontwikkelingen in de regio. De eerste pilots zijn gestart, de komende maanden volgen meer. Zo volgen ZZP-ers een opleiding in Bedrijfskunde, krijgen voormalig bankmedewerkers omscholing richting de zorgsector, en begeleiden we in het project ‘Vergrijzen of verzilveren’ oudere werknemers die moeilijk een baan vinden naar werk op Schiphol in bijvoorbeeld logistiek of hospitality.

De pilots dienen daarmee twee doelen. Natuurlijk willen we graag mensen naar nieuw werk begeleiden. Daarnaast brengen we in kaart welke belemmeringen daarbij aan de orde zijn. De uitkomsten daarvan geven we mee aan het nieuwe kabinet, met het verzoek werk te maken van deze knelpunten. Na het afgelopen jaar is wat mij betreft de richting daarvan meer dan duidelijk: omscholing moet toegankelijker, meer intersectoraal, en meer toegesneden op de regionale arbeidsmarkt.

Meer informatie over het House of Skills vind je in onderstaande video:

 

 

 

Ruimere openingstijden, meer keuzevrijheid

IMG-20160905-WA0005

Enige tijd geleden was ik op bezoek bij Cartouche Veenbrink, eigenaar van de Kingsalmarkt. Samen met Anneke van Dijk, voorzitter van de Vereniging Amstelveense detailhandel, bezocht ik een aantal ondernemers. Met Cartouche kwam ik onder meer te spreken over openingstijden. Cartouche vertelde blij te zijn met de mogelijkheid om op zondag open te zijn, maar dat hij graag langer open zou gaan. Op dit moment mogen ondernemers in Amstelveen op zondag van 12:00 – 18:00 open. Cartouche gaf aan dat de Kingsalmarkt concurrentie ondervindt van de supermarkten in Amsterdam Buitenveldert, waar de winkels eerder open mogen, en langer open mogen blijven.

Ook in de gemeenteraad leeft het onderwerp. De raad nam een motie aan om ruimere openingstijden mogelijk te maken.

We gaan de raad nu voorstellen om ondernemers voortaan de mogelijkheid te geven iedere dag open te zijn van 6:00 – 22:00. Binnen deze tijdspanne kunnen ondernemers zelf bepalen wat hun openingstijden zijn. Ook nu kiezen sommige ondernemers er voor om op zondag open te gaan, en anderen juist om op zondag gesloten te zijn. Ieder kan voor zichzelf bepalen wat voor hem of haar het gunstigste is.

Ook een aantal andere beperkingen heffen we daarmee op. Zo mogen op dit moment maximaal 5 supermarkten op zondag tot 22:00 open. Met het voorstel vervalt deze beperking en kan iedere supermarkt voor zichzelf beslissen wanneer en hoe lang de winkel open is.

Hetzelfde geldt voor feestdagen. Op dit moment is het niet toegestaan om na 19:00 open te zijn op Goede Vrijdag, 4 mei en Kerstavond. We stellen de raad voor het verbod voor Goede Vrijdag en Kerstavond te schrappen, zodat ondernemers die op deze dagen tot na 19:00 open willen blijven, dat ook mogen. Alleen op 4 mei blijft het zo dat winkels om uiterlijk 19:00 dicht moeten, om te voorkomen dat de dodenherdenking verstoord wordt.

Met deze voorstellen kan iedere ondernemer zelf de afweging maken wanneer de zaak open is, en wanneer niet. En kunnen onze inwoners zelf de afweging maken wat voor hen het beste tijdstip is om boodschappen te doen of te winkelen.

Minder leegstand kantoren, geen strengere regels Schiphol

Kantoren die leegstaan en strenge regels vanwege Schiphol. Het zijn twee onderwerpen die los van elkaar staan, maar ook met elkaar te maken hebben. We zijn er al een poosje mee bezig, en er is op beide onderwerpen voorzichtig goed nieuws te melden.

De leegstand van kantoren in Amstelveen is groot. Weliswaar speelt dit probleem door heel Nederland, in de Amsterdamse regio is het aantal leegstaande kantoren relatief groot, en in Amstelveen zelfs groter dan gemiddeld in de regio. De leegstand liep hier op tot dik 30%, zo’n 720.000 m2. Hoewel de kantoren particuliere eigenaren hebben, kent leegstand maatschappelijke consequenties als verloedering en vandalisme. Daarnaast is leegstand zonde in een regio waar de ruimte schaars, en de vraag naar woningen hoog is. Al een aantal jaar zetten we dan ook in op vermindering van de leegstand, bijvoorbeeld door een wijziging van de functie (transformatie). Dat doen we door eigenaren te informeren, partijen bij elkaar te brengen en te helpen bij procedures.

Langzaam maar zeker komen er steeds meer aanvragen om kantoren te mogen transformeren. Recent is bijvoorbeeld een kantoortoren bij het Kostverlorenhof omgebouwd naar huurwoningen in het middensegment, en ook ten aanzien van het oude KPMG-gebouw is recent besloten dat daar woningen mogen komen. Ook ten aanzien van diverse andere panden zijn er serieuze plannen. Daarmee is een daling van de leegstand ingezet, zoals ook aan de orde kwam in dit artikel van Dichtbij. Goed nieuws dus. We zijn er nog niet, maar we gaan in ieder geval de goede richting op.

Maar om de leegstand echt te kunnen terugdringen, moeten we af van de belemmerende regelgeving rondom Schiphol. Ook dit onderwerp is taai en speelt al jaren. Waar de regelgeving nu al knelt, dreigde er nog strengere regelgeving te komen. Ik schreef er al eerder over in deze blog. En dat, terwijl we met de huidige regelgeving al op allerlei plekken in de knel komen. De regels brengen bijvoorbeeld met zich mee dat het ontzettend lastig is om voldoende klaslokalen te realiseren. Terwijl het aantal leerlingen stijgt, laat de regelgeving ons geen ruimte om scholen uit te breiden. Dat is onder de huidige regelgeving. De geplande strengere regelgeving zou zelfs tot gevolg hebben dat bijvoorbeeld de transformatie van het oude KPMG-gebouw naar woningen niet meer zou mogen.

Van de week ontvingen we gelukkig bericht dat het kabinet nu afziet van de strengere regelgeving. Diverse media berichtten er al over, waaronder het Parool en het Haarlems Dagblad. Maar de problemen onder de huidige regelgeving, waaronder de onderwijshuisvesting, blijven bestaan. Advocatenkantoor Stibbe wees daar ook al op in dit bericht. En Kronenburg, een kantorenpark met veel leegstand, heeft last van extra strenge regelgeving in dat gebied. Regelgeving waar het ministerie weliswaar ontheffing voor kan verlenen, maar dat in de praktijk nooit doet.

Samen met Stibbe hebben we voor deze problemen eerder al oplossingen aangedragen. Tot nu toe zonder resultaat. Maar het goede nieuws is dat staatssecretaris Dijksma heeft aangekondigd in gesprek te gaan met de gemeenten die knelpunten ervaren onder de huidige regelgeving. Wij gaan dat gesprek graag aan.

Nieuw werkplein Amstelveen & Aalsmeer

We zijn er al enige tijd mee bezig, het opzetten van een nieuw werkplein voor Amstelveen en Aalsmeer. Vorige week heb ik met mijn Aalsmeerse collega Ad Verburg ons nieuwe werkplein AA geopend (hieronder ook te zien bij RTVA vanaf 9:25):

IMG_20160222_182325

 

Op het werkplein helpen we mensen die een baan zoeken, maar ook werkgevers die geschikte mensen zoeken voor hun vacatures. Met het werkplein is er nu 1 locatie waar vraag en aanbod samenkomen, zoals Dichtbij al schreef.

Belangrijk nieuw aspect aan het werkplein is het ontzorgen van ondernemers. We maken het voor werkgevers zo eenvoudig mogelijk. Door ze in contact te brengen met geschikte kandidaten voor hun vacatures, maar ook door ze te informeren over en te helpen bij het in dienst nemen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Werkgevers kunnen zonder afspraak binnen lopen.

Ook werkzoekenden bieden we begeleiding op allerlei vlak. Of dat nu het maken van een goed CV is, oefenen met het voeren van sollicitatiegesprekken of het leren omgaan met digitaal solliciteren. Op het werkplein zijn moderne en snelle computers waar mensen direct naar vacatures kunnen zoeken.

Meer informatie is te vinden op de website. Maar je kunt natuurlijk ook altijd gewoon even binnenlopen. Onze medewerkers staan voor je klaar!

IMG-20160215-WA0000

Groei internationale bedrijfsleven, wachtlijsten internationale scholen

Deze week werd bekend dat het afgelopen jaar 140 nieuwe internationale bedrijven zich in de regio Amsterdam hebben gevestigd, waarvan 11 in Amstelveen. Deze 140 bedrijven zorgen voor een kleine 3.000 nieuwe banen, wat een flinke toename betekent ten opzichte van de voorgaande jaren. De groei van reeds hier gevestigde internationale bedrijven zorgde voor nog eens 3.000 extra banen. Een mooi resultaat, mede dankzij onze handelsmissies.

In april van dit jaar schreef ik hier al over de achtergrond van deze handelsmissies. We kregen rond die tijd de eerste signalen dat expats in onze regio moeite hadden om een plek voor hun kinderen op een internationale school te vinden. Die situatie is niet verbeterd. Veel internationale scholen hebben een wachtlijst. Ook de internationale school in Amstelveen, de ISA, kent ondanks een recente uitbreiding alweer een wachtlijst.

Met onze buurgemeenten zoeken we hard naar oplossingen . Dat is niet altijd makkelijk. De nabijheid van Schiphol draagt bij aan een goed vestigingsklimaat: zeker voor internationale bedrijven is een goed bereikbare luchthaven in de  buurt van groot belang. Tegelijkertijd zorgt de Rijksregelgeving rondom Schiphol ook voor problemen. Daardoor is het moeilijk om locaties voor internationale scholen te vinden. Een paradox: Schiphol draagt bij aan onze economie, en is zelf ook afhankelijk van de internationale bedrijvigheid in onze regio. Tegelijk belemmert ze de randvoorwaarden die we moeten creëren om onze regio aantrekkelijk te houden voor internationale bedrijven. Een aantal maanden geleden schreef ik al over Schiphol als motor en belemmering van onze economie.

Op dit moment halen we nog mooie resultaten. Veel nieuwe bedrijven vestigen zich in onze regio, en er is sprake van groei van bedrijven die zich hier eerder hebben gevestigd. Dat zorgt voor banen voor onze inwoners.

Maar als we mooie resultaten willen blijven behalen, is er werk aan de winkel. We zullen voldoende internationale scholingsplekken moeten kunnen bieden. Dat is, zoals het van de week al in het Parool stond, een opdracht voor de hele regio. Waarbij het erg zou helpen als het Rijk de regio meer ruimte geeft om rondom Schiphol aan de randvoorwaarden voor een bloeiende internationale economie te werken. Ook daar blijven we ons voor inzetten.

Schiphol: motor en belemmering van economie

Vlakbij Amstelveen ligt Schiphol. De luchthaven is ontzettend belangrijk voor onze economie. Veel mensen hebben een baan op Schiphol, of bij een luchtvaartmaatschappij als KLM. Maar ook indirect zorgt Schiphol voor banen. Dankzij de aanwezigheid van de luchthaven is onze regio (Groot Amsterdam) een interessante plek voor bedrijven om zich te vestigen. Bedrijven die er anders niet zouden zijn. En deze bedrijven kopen weer kantoorartikelen, huren een cateraar in voor de lunch, en bezorgen bijvoorbeeld ook de stomerij extra werk.

Tegelijkertijd heeft Schiphol belang bij een bloeiende regionale economie. Dankzij (onder meer) de aanwezigheid van een luchthaven zijn we interessant voor internationale bedrijven. Maar bedrijven vragen meer dan dat. Zij vragen ook om goede OV-verbindingen, om fijne woonplekken voor hun werknemers, en goed onderwijs voor de kinderen van de werknemers. En natuurlijk om een levendige omgeving, die zich aanpast aan een veranderende tijd. Een werkomgeving die bruist. Lege kantoren als buur passen daar niet bij.

En dat is waar het knelt. Hoewel onze regio op veel vlakken nog steeds aantrekkelijk is als vestigingsplaats voor bedrijven, ook door de aanwezigheid van de luchthaven, vormt Schiphol tegelijkertijd een belemmering. Hoe dat komt? Rondom Schiphol gelden speciale regels over geluid, waardoor het moeilijker is om huizen, scholen en bijvoorbeeld zorginstellingen te bouwen.

Natuurlijk is het goed om na te denken over geluidsbelasting. Op dit moment zijn de regels echter zodanig star (of worden zodanig strak geïnterpreteerd), dat een onwerkbare situatie ontstaat. In de geluidscontouren die rondom gelden staan namelijk al scholen, en wonen er mensen met veel plezier. Toch lopen we tegen muren op. Om een paar voorbeelden te geven:

Het aantal leerlingen groeit in Amstelveen hard. Als gemeente hebben we de plicht om in huisvesting voor scholen te voorzien. Maar in de geluidscontouren mogen we geen scholen bouwen, behalve als de school er al was. Dan is nieuwbouw mogelijk. Uitbreiding van een school mag ook niet. Wat we uiteindelijk gedaan hebben is de school uitbreiden met kantoorruimte. Kantoren bouwen mag namelijk wel. Dus plaats je de kantoorruimtes van de school in het aangebouwde deel, en maak je van de voormalige kantoorruimtes leslokalen. Of dit tot de meest praktische indeling van de school leidt kun je je afvragen. Feitelijk maakt het voor het geluid ook niet uit. Het is vooral nodeloos ingewikkeld.

Daarnaast is er grote vraag naar internationaal onderwijs. Vanuit Amstelveen gaan we met enige regelmaat op handelsmissie. Daar leggen we uit waarom Groot Amsterdam interessant is als vestigingsplaats. Bedrijven die zich hier vestigen, zorgen voor banen in onze regio, dragen bij aan de economie. De laatste tijd merken we dat er weliswaar veel interesse is in de regio Amsterdam, maar dat bedrijven aarzelen om zich hier te vestigen. De reden is de lange wachttijden voor een plek op één van de internationale scholen. Voor werknemers van internationale bedrijven een aandachtspunt: als je om de zoveel jaar naar een ander land verhuist, wil je dat je kind zonder al te veel problemen het onderwijs kan voortzetten. De internationale scholen zorgen daarvoor, maar dan moet je kind daar wel terecht kunnen. Maar op de plekken die voor internationale scholen interessant zijn (denk aan OV, bereikbaarheid, veel expats in de omgeving) mogen we geen school bouwen vanwege de geluidsregels. Terwijl je met de huidige bouwtechnieken ontzettend veel geluid kunt tegenhouden. Helemaal wrang is het dat regels voor Schiphol de uitbreiding van internationale scholen tegenhoudt, terwijl Schiphol er juist belang bij heeft dat internationale bedrijven zich in haar omgeving vestigen. Over in de eigen staart bijten gesproken.

Een ander voorbeeld is onze kantorenlocatie Kronenburg. Net als op veel andere plekken in Nederland kennen we daar veel leegstand. Te veel leegstand is niet goed voor de economie: het risico op verloedering en vandalisme is aanwezig, en als er leegstand is zijn de bedrijven die er nog wel zitten snel geneigd uit het steeds leger wordende gebied te vertrekken. Eigenaren in Kronenburg zouden graag hun kantoor ombouwen naar bijvoorbeeld studentenwoningen. Daar is veel vraag naar: van de universiteiten en de hogeschool in Amsterdam kregen we een brandbrief met het verzoek om meer studentenwoningen te realiseren. En laat Kronenburg nu tegen Uilenstede aanliggen. Een campus met meer dan 3.000 studentenwoningen, net opgeknapt, en van alle studentengemakken voorzien. Maar ook daar houdt de regelgeving ons tegen: de kamers die er al zijn, vormen geen probleem, maar extra kamers realiseren mag niet. Dat betekent bijvoorbeeld ook dat bij sloop en nieuwbouw op de campus geen enkele extra kamer mag worden gebouwd. En dat, terwijl het op Uilenstede prima wonen is. Ik heb er zelf in mijn studietijd met veel plezier gewoond. Daar doen en deden de overvliegende vliegtuigen niets aan af. Niet voor niets kent ook Uilenstede wachtlijsten. Recent deed ik dan ook een oproep aan de staatssecretaris om wat meer naar de praktijk te kijken (vanaf 6:55):

http://www.npo.nl/goedemorgen-nederland/23-09-2015/POW_02936358

Wij blijven ons in Den Haag hard maken voor soepeler regelgeving. Recent hebben we zelfs een voorstel, minutieus uitgewerkt door Stibbe, bij het ministerie ingediend om de situatie werkbaarder te maken. Dat meer kijken naar de praktijk is niet alleen in ons belang. Ook Schiphol heeft er belang bij als er in deze regio meer internationale bedrijvigheid komt. Dus als Schiphol slim is, zet ook zij in op soepeler en vooral werkbaarder regelgeving. Wij zijn als gemeenten bereid onze verantwoordelijkheid te nemen voor een goede en vooral ook reële balans tussen wonen, werken en vliegen. Op die manier hoeven we elkaar niet meer onnodig te belemmeren, maar kunnen we van elkaars aanwezigheid profiteren en elkaar verder versterken.

Waarom Amstelveen meedoet aan handelsmissies

Amstelveen vormt samen met Amsterdam, Almere en Haarlemmermeer  Amsterdam in Business (AiB). Doel van deze samenwerking is het interesseren van internationale bedrijven om zich in de regio Amsterdam te vestigen, en het behouden van de internationale bedrijven die zich in de regio hebben gevestigd. Zo stimuleren we de groei van het aantal banen in de regio, een sterke economie en daarmee een aantrekkelijke woon- en werkomgeving. Iets waar alle inwoners profijt van hebben.

Recentelijk mocht ik het Amerikaanse bedrijf NuVasive in Amstelveen verwelkomen. Ze zijn gestart met 40 werknemers, en verwachten de komende jaren stevig te groeien. Mooi om te zien: beginnende bedrijven die klein starten maar doorgroeien tot een volwassen onderneming. Zo groeit het aantal banen verder. Bij deze bedrijven werken vaak zowel Nederlanders als expats.

Dat de samenwerking succes heeft blijkt uit het sterk internationale karakter van Amstelveen. 14% van onze inwoners heeft een andere nationaliteit, 8% is expat, en Amstelveen kent meer dan 130 nationaliteiten. Niet veel andere gemeenten kunnen dat zeggen: in Nederland wonen alleen in Wassenaar meer expats.

unnamed (9)

Om bedrijven te interesseren in onze regio gaan we een aantal keer per jaar naar het buitenland. Zo zijn onze burgemeester en ik in november samen naar Japan gegaan om deel te nemen aan een handelsmissie, waar ook het koninklijk huis aan deelnam. Daar hebben we meerdere seminars georganiseerd. Daar leggen we uit wat de komst naar regio Amsterdam betekent: van de nabijheid van Schiphol, het Nederlandse arbeidsrecht, tot de aanwezige voorzieningen voor expats. In 2014 heeft dat geleid tot de vestiging van 139 internationale bedrijven in onze regio.

thumbnail_VIVOTEK_05122016

Bij de keuze voor onze regio gaat het bedrijven steeds vaker niet alleen om de voorzieningen voor bedrijven zoals de nabijheid van Schiphol, maar ook om een prettige woonomgeving voor werknemers. En daar scoort Amstelveen goed op, met de aanwezigheid van diverse internationale scholen, de Indian desk en de Japan desk in ons ziekenhuis, een Japanse tandarts, en verschillende internationale evenementen zoals het Diwali festival, India Cricket Day en het Cherry Blossom festival.

Diwali 2015 WH van Veeningen and son Prashant jpg

20160625_IAmsterdam_IndianCricketDay_190-3570

 

Naast de grotere handelsmissies leggen we ook bezoeken af die kleiner van opzet zijn, waarbij de nadruk ligt op het onderhouden van de contacten met de bedrijven die hier al een nevenvestiging hebben geopend. Volgende week bezoek ik met mijn collega uit Almere, Mark Pol, een aantal bedrijven in Seoul. In Amstelveen bevinden zich onder meer de Koreaanse bedrijven LG en de Korean Exchange Bank, en we hebben 400 Koreaanse inwoners. Zeker in Azie zijn deze contactmomenten erg belangrijk: zonder opgebouwde en onderhouden goede relaties worden geen zaken gedaan. Daarnaast biedt het ons de kans om te horen wat de ontwikkelingen zijn, zodat we tijdig kunnen inspelen op veranderende omstandigheden.

In Japan hoorden we al dat het steeds lastiger wordt voor expats om een plek op een internationale school te vinden voor hun kinderen. We zijn er direct mee aan de slag gegaan. Samen met Amsterdam willen we het aantal plekken op internationale scholen uitbreiden. Ook de nieuwkomersklassen vervullen hier een rol.

Zo werken we in AiB gezamenlijk aan het aantrekkelijk maken en houden van onze regio. Om op die manier bij te dragen aan banengroei, een sterke economie en een aantrekkelijke woonomgeving voor iedereen.

Eindelijk uitbreiding Westwijkplein!

2014-artist-impression-Westwijkplein

Vorige week heb ik namens Amstelveen, samen met Edwin de Roos namens Delta Lloyd, getekend voor de uitbreiding van het Westwijkplein. Er komt 3.500 m2 aan winkels bij, het wijkcentrum wordt vernieuwd en er komen 20 appartementen bij. Met name de komst van een tweede supermarkt is een wens die vele inwoners van Westwijk al lange tijd koesteren. Begrijpelijk, want hoewel Westwijk de jongste wijk van Amstelveen is, is ze ook de grootste. Westwijk is zo hard gegroeid dat het wijkwinkelcentrum al een poos te klein is voor het aantal inwoners dat de wijk telt.

De gemeente en Delta Lloyd praten al jaren over de herontwikkeling van het Westwijkplein. Ook met bewoners en ondernemers is veel gesproken.  Graag spreek ik hier mijn waardering uit voor de constructieve houding waarmee door alle betrokkenen is geopereerd. Met speciale vermelding van Marjon Homburg, voorzitter van het wijkplatform Westwijk.

Toch is de uitbreiding niet zonder slag of stoot tot stand gekomen. Het project liep meerdere malen ernstige vertraging op, onder meer als gevolg van de economische crisis. Het traject duurde op een gegeven moment zo lang, dat bewoners en ondernemers het vertrouwen in de totstandkoming van de uitbreiding begonnen te verliezen. Ondertussen liepen de kosten van de gemeente omtrent de plannen ook steeds verder op. Reden voor D66 en de VVD om hier aandacht voor te vragen.

Na de verkiezingen hebben we als coalitie dan ook vaart gezet achter de ontwikkeling van het Westwijkplein. We vonden het niet verantwoord om de ontwikkeling steeds maar weer uit te stellen, en hebben met elkaar afgesproken dat er snel duidelijkheid moest komen over de uitbreidingsplannen.

Dat had nog wel wat voeten in de aarde. Met Delta Lloyd zijn een aantal pittige gesprekken gevoerd, waarbij we elkaar diep in de ogen hebben moeten kijken. Maar de gesprekken hadden resultaat. Afgelopen september was het dan zover: de definitieve go voor de uitbreiding van het Westwijkplein. Met een feestelijke bezegeling bij de ondertekening vorige week. Aan de grote opkomst van bewoners, ondernemers en raadsleden was niet alleen te merken hoe groot de behoefte is aan uitbreiding, maar ook hoe groot de betrokkenheid is.

Op dit moment vindt de aanbesteding van de uitbreiding plaats. Vanaf januari start de herontwikkeling van het Westwijkplein. De planning is dat de ontwikkeling over twee jaar klaar is, en dat de inwoners van Westwijk vanaf dan van de langverwachte tweede supermarkt gebruik kunnen maken.