Nu ook cultuuronderwijs op de middelbare school

foto Loket VO

Ieder kind verdient de kans het beste uit zichzelf te halen. Ieder kind is anders, heeft een eigen persoonlijkheid en eigen talenten. Ieder kind verdient een tolerante omgeving waarin het zichzelf kan zijn. En dat begint bij goed onderwijs.

Daarom investeren we in het onderwijs. Dat doen we op meerdere vlakken. Talentontwikkeling is daar een van. Juist omdat ieder kind zijn eigen talenten heeft, bieden we samen met de scholen veel verschillende kansen om te ontwikkelen. Denk bijvoorbeeld aan ICT, techniek, sport. En natuurlijk cultuur.

Cultuur kent allerlei kanten. Het kan leuk, interessant, spannend zijn. Maar ook confronterend, schurend, kritisch. Je kunt er blij van worden, maar ook boos of verdrietig. Cultuur laat mensen op allerlei manieren nadenken over datgene wat we meestal vanzelfsprekend vinden. Juist daardoor draagt cultuur bij aan het ter discussie stellen van dogma’s, aan het ontdekken van elkaars overeenkomsten en verschillen, aan het creëren van begrip en tolerantie. Daarom is het ook zo belangrijk dat kinderen opgroeien met cultuur.

Amstelveen kent al langer cultuuronderwijs voor de basisscholen. Samen met de culturele instellingen en scholen zijn lespakketten gemaakt. Een deel van de lessen vindt plaats op school, een deel bij de culturele instellingen. De kinderen krijgen ruim de kans om zich creatief te uiten. Soms wordt er ook een beroep gedaan op andere vaardigheden. Bijvoorbeeld door met bewegende beelden niet alleen creatief aan de slag te gaan, maar ook technisch.

Het cultuuronderwijs staat niet stil. De komende jaren zetten we in op het scholen van leraren, zodat zij nog beter les kunnen geven in allerlei culturele vakken. Zo raakt cultuur steeds meer verankerd in school. Ook is een cultuurprogramma voor het speciaal basisonderwijs ontwikkeld. Muziekonderwijs laat bij de leerlingen van het SBO bijzondere resultaten zien.

In 2015 gaven de directeuren van onze middelbare scholen bij mij aan dat ze graag ook van het Amstelveense cultuuraanbod gebruik zouden maken. Samen zijn we aan de slag gegaan om dat mogelijk te maken. En het is gelukt. Vanaf de start van dit schooljaar vindt het Amstelveense cultuuronderwijs niet alleen meer op de basisscholen plaats, maar ook op de middelbare scholen. Leerlingen leren elkaar kennen via het cultuuronderwijs, en vaak komen ongekende talenten boven. Dansen (foto), storyboarding, rappen met de hele klas… Wat een rijkdom aan talenten! En ook hier wordt ook een beroep gedaan op andere vaardigheden, bijvoorbeeld door cultuur te combineren met ondernemerschap.

Alleen al het eerste half jaar van dit schooljaar hebben 2.500 leerlingen van het voortgezet onderwijs op deze manier kennis gemaakt met cultuur. Een mooie ontwikkeling, waar we samen met de scholen en de culturele instellingen zeker mee verder gaan. Zodat zo veel mogelijk talent de kans krijgt zich te ontvouwen en op te bloeien.

Nieuwe locatie voor de kunstuitleen

 

IMG-20160526-WA0005

Gisteren opende de kunstuitleen haar deuren op een nieuwe locatie. In plaats van achterin het bibliotheekgebouw, zit de kunstuitleen nu beneden bij de volksuniversiteit. Er is een aantal weken flink verbouwd, en het resultaat mag er zijn.

De wens om naar de begane grond te gaan leefde al langer. Toen de kunstuitleen eerder tijdelijk in het congrescentrum was gehuisvest, liepen ineens veel meer mensen naar binnen. Dat kwam doordat de kunst in het congrescentrum van buitenaf zichtbaar was.

Directeur Herbert Bos en ik hebben samen gezocht naar mogelijkheden. De kunstuitleen is de laatste jaren al steeds nauwer gaan samenwerken met de volksuniversiteit en de muziek- en dansschool. Het lag voor de kunstuitleen dan ook voor de hand om zich ook in de cultuurplint te vestigen. Dat betekende twee vliegen in een klap: naast de wens om naar de begane grond te verhuizen, leeft ook al langer de wens om de cultuurplint levendiger te krijgen.

Twee weken geleden vond de verhuizing plaats. Voor de officiële opening van gisteren heeft de kunstuitleen dus al even kunnen proefdraaien. Het verschil was direct te merken: het bezoekersaantal nam gelijk toe. Dat biedt goede hoop voor de toekomst.

En ook de plint ziet er in die hoek een stuk leuker uit. Ik kan iedereen aanraden een kijkje te gaan nemen. Het komende jaar gaan we kijken hoe we ook de rest van de plint aantrekkelijker kunnen maken.

 

 

Toon de Haas krijgt straatnaam

image1

De Amstelveense kunstenaar Toon de Haas krijgt een eigen straatnaam: de Toon de Haaslaan. Vanmiddag mocht ik zijn vrouw Adri in het Jan van der Togt-museum verrassen met dit nieuws. Namens de gemeente heb ik haar een straatnaambord van de Toon de Haaslaan overhandigd.

De straatnaam zal komen in de waarschijnlijk laatste nieuwbouwwijk van Amstelveen: de Scheg. De bouw van de nieuwe wijk start naar verwachting rond 2018.

Toon de Haas was een bekende en geliefde Amstelveense kunstenaar. Hij schilderde landschappen, stillevens, en portretten. Vele bekende en minder bekende Amstelveners zijn door hem op doek gezet.

Ik heb mooie herinneringen aan Toon. Een bijzonder gastvrije man, die eindeloos kon boeien met zijn verhalen. Op bezoek in zijn atelier praatte hij aan een stuk door. En ondertussen toverde hij het ene na het andere portret te voorschijn, op elk portret een Amstelveens gezicht. En bij ieder portret had Toon een verhaal. Met een grote glimlach op mijn gezicht ging ik daarna weg, te laat voor mijn volgende afspraak.

Tot 22 mei toont het Jan van der Togt-museum een deel van zijn werk, onder de naam ‘EerbeTOON’. Bij de doeken waar hij zijn galerij schilderde, kwamen gelijk herinneringen boven. Het is een prachtige tentoonstelling, die bij degenen die Toon hebben gekend zeker een glimlach op het gezicht zal toveren.

De kunstuitleen gaat verhuizen!

Het leek een noodoplossing voor ‘the time being’, de tijdelijke huisvesting van de kunstuitleen in het congrescentrum in 2013. In verband met een verbouwing moest de kunstuitleen haar vaste locatie op de 1e verdieping naast de bibliotheek Stadshart voor een korte periode verlaten. Bij een tijdelijke verhuizing leven er begrijpelijkerwijs altijd zorgen over verlies van klandizie: vinden mensen ons nog wel op de andere locatie?

Onverwacht bleek de tijdelijke plek in het congrescentrum echter een schot in de roos: de kunstuitleen zat daar op de begane grond, en kon zo de aandacht trekken van mensen die buiten liepen. Iets wat op de 1e verdieping achterin een stuk lastiger is. Dat bleek ook wel toen de kunstuitleen weer op hun vaste locatie zat: vanaf toen liep het een stuk minder.

De kunstuitleen heeft me daarom gevraagd mee te denken over een nieuwe locatie op de begane grond, het liefst wel in het Stadshart. Zodat ze zichtbaarder zijn, en daarmee meer klanten trekken. Samen hebben we een aantal opties bekeken.

Nu is de cultuurplint (bij de schouwburg en de volksuniversiteit) niet het meest levendige stukje van ons Stadsplein. Het is een wens van velen om daar wat meer reuring te krijgen. Dat bood kansen. Zeker nu de kunstuitleen de afgelopen jaren nauwer is gaan samenwerken met de volksuniversiteit. Beide partijen wilden daarom graag dichter bij elkaar in de buurt zitten.

En dus gaan we verbouwen. De kunstuitleen komt binnenkort op de begane grond, ter hoogte van de volksuniversiteit. Past mooi binnen het streven naar meer leven in de cultuurplint. En het scheelt ook nog eens huur, doordat beide instellingen op dezelfde locatie komen te zitten. Wie weet is een dergelijke samenwerking ook voor anderen mogelijk. De komende tijd gaan we daarom kijken wat er nog meer kan met de cultuurplint!

Cultuurbeleid ‘under construction’

Amstelveen scoort al jaren hoog als aantrekkelijke gemeente om te wonen. In de ‘Atlas voor gemeenten’ stonden de laatste keer alleen Amsterdam en Utrecht op een hogere plek. Die hoge plek hebben we onder meer te danken aan het unieke Amstelveense groen, de bovengemiddelde werkgelegenheid, én onze culturele voorzieningen.

Culturele voorzieningen dragen bij aan een stad waar het prettig wonen en werken is. Cultuur heeft daarmee niet alleen een maatschappelijk, maar ook een economisch belang. In het politieke akkoord 2014 – 2018 Ruimte voor Amstelveen, hebben we  dan ook aangegeven het culturele voorzieningenniveau hoog te willen houden:

[…] Kunst en cultuur zijn van groot belang voor onze inwoners en de concurrentiepositie van Amstelveen. Bovendien draagt het bij aan een open en tolerante samenleving. […] Het cultureel voorzieningenniveau in Amstelveen is hoog en diverse instellingen horen tot de Nederlandse top. Hier willen wij aan vasthouden. Dit neemt niet weg dat er nog verbeterslagen te maken zijn. We zijn van mening dat door betere samenwerking tussen de instellingen met name op organisatieniveau efficiencywinst te behalen is.”

Op dit moment werken we aan een nieuwe cultuurnota. Dit doen we samen met onder meer onze culturele instellingen en de cultuurwoordvoerders van de politieke partijen. Leuk om in dat kader te vermelden is de blog die D66-raadslid Robert Zuidbroek recentelijk schreef.

Bij RTV Amstelveen kwam het al aan bod: we richten ons daarbij allereerst op een rijk en afwisselend cultuuraanbod. Het aantrekkelijke woon- en werkklimaat, en daarmee ook de culturele voorzieningen van Amstelveen zijn van grote waarde. Tegelijkertijd kijken we kritisch naar de verschillende subsidies. Dat cultuur belangrijk is, betekent niet dat er ieder jaar opnieuw klakkeloos een flink bedrag wordt overgemaakt.

Een eerste onderzoek naar de subsidies doet vermoeden dat de hoogte van een aantal subsidies vooral een historische grondslag kent. Simpel gezegd: er is ooit een bedrag toegekend, en dat bedrag is altijd in die orde van grootte in de begroting blijven staan. Een eerste aandachtspunt is dan ook de inhoudelijke grondslag van subsidies: wat mij betreft volgt geld de inhoud, en niet andersom.

Als voorbeeld de bibliotheek. Een belangrijke en toegankelijke plek om informatie te halen, een plek waar je jezelf kunt ontwikkelen, en waar je in aanraking komt met onder andere literatuur en kunst en cultuur. Een eerste onderzoek naar de hoogte van de subsidie doet echter wel vermoeden dat de bieb in verhouding tot zowel sommige andere Amstelveense culturele instellingen, als andere bibliotheken in de regio / in den lande, wel erg ruim in het subsidiejasje zit. Zeker in het kader van de recente digitale ontwikkelingen, waar uitleningen en verlengingen steeds meer via internet zullen plaatsvinden, en ook het digitale boek een steeds prominentere rol krijgt. We gaan dan ook kritisch kijken of een en ander in balans is, waarbij we zeker ook het gesprek met de bieb zullen aangaan.

Kortom: genoeg te doen de komende tijd op cultuurvlak. De eerste gesprekken met de cultuuraanbieders en politieke woordvoerders hebben inmiddels plaatsgevonden, en er zullen er nog meer volgen. Met hen en met anderen. De betrokkenheid van de verschillende betrokkenen bij bij het culturele klimaat van Amstelveen is groot. Vast een van de redenen waarom we in de ‘Atlas voor gemeenten’ zo goed op dit punt scoren.

Subsidie voor de Griffioen?

De Griffioen, het cultuurcentrum van de VU in onze studentenwijk Uilenstede, vraagt om een fors hogere cultuursubsidie. De reden? Collega wethouder Jeroen Brandes heeft de welzijnssubsidie die de Griffioen ontving gestopt. De Griffioen voldeed ondanks verschillende waarschuwingen niet aan onze subsidievoorwaarden. En dan houdt het een keer op: bij subsidies horen afspraken, het zijn geen vrijblijvende kadootjes.

De Griffioen wil nu het stopgezette bedrag, plus een beetje extra, vanuit cultuur ontvangen. Te bekostigen door bij de andere instellingen een percentage van de subsidie af te halen; naar zeggen van de Griffioen is een klein percentage minder altijd wel op te vangen.

Nu vind ik het nogal boud om te stellen dat anderen wel met minder toekunnen, terwijl je zelf om juist meer subsidie dan voorheen vraagt. Als een klein percentage altijd wel op te vangen is, geldt dat ook voor jezelf, lijkt me. Daarbij hanteert de Griffioen lagere tarieven dan veel vergelijkbare instellingen. Dat studenten korting krijgen kan ik me voorstellen, maar moet de gemeente ook meebetalen aan korting voor medewerkers van de VU, of aan lagere tarieven voor mensen die prima in staat zijn de gebruikelijke prijs voor een kaartje te betalen?

Cultuursubsidies zijn net als welzijnssubsidies niet vrijblijvend. Zowel Jeroen Brandes als ikzelf hebben aangegeven graag een oplossing te willen vinden, en daar ook mogelijkheden voor  zien. Daarvoor is wel nodig dat de Griffioen gaat meedenken. Ook eens de eigen begroting tegen het licht houdt, in plaats van enkel naar andere instellingen te wijzen. En eens kritisch naar zichzelf kijkt hoe het zo ver heeft kunnen komen dat ondanks meerdere waarschuwingen de subsidievoorwaarden niet nageleefd zijn.

In een gesprek met de Griffioen heb ik het bovenstaande aangegeven. Tot nu toe zonder resultaat. Betekent dat dan einde oefening? Wat ons betreft niet. Mijn deur en die van collega Brandes staan altijd open. Maar geld overmaken zonder nadere afspraken doen we niet.