Minder leegstand kantoren, geen strengere regels Schiphol

Kantoren die leegstaan en strenge regels vanwege Schiphol. Het zijn twee onderwerpen die los van elkaar staan, maar ook met elkaar te maken hebben. We zijn er al een poosje mee bezig, en er is op beide onderwerpen voorzichtig goed nieuws te melden.

De leegstand van kantoren in Amstelveen is groot. Weliswaar speelt dit probleem door heel Nederland, in de Amsterdamse regio is het aantal leegstaande kantoren relatief groot, en in Amstelveen zelfs groter dan gemiddeld in de regio. De leegstand liep hier op tot dik 30%, zo’n 720.000 m2. Hoewel de kantoren particuliere eigenaren hebben, kent leegstand maatschappelijke consequenties als verloedering en vandalisme. Daarnaast is leegstand zonde in een regio waar de ruimte schaars, en de vraag naar woningen hoog is. Al een aantal jaar zetten we dan ook in op vermindering van de leegstand, bijvoorbeeld door een wijziging van de functie (transformatie). Dat doen we door eigenaren te informeren, partijen bij elkaar te brengen en te helpen bij procedures.

Langzaam maar zeker komen er steeds meer aanvragen om kantoren te mogen transformeren. Recent is bijvoorbeeld een kantoortoren bij het Kostverlorenhof omgebouwd naar huurwoningen in het middensegment, en ook ten aanzien van het oude KPMG-gebouw is recent besloten dat daar woningen mogen komen. Ook ten aanzien van diverse andere panden zijn er serieuze plannen. Daarmee is een daling van de leegstand ingezet, zoals ook aan de orde kwam in dit artikel van Dichtbij. Goed nieuws dus. We zijn er nog niet, maar we gaan in ieder geval de goede richting op.

Maar om de leegstand echt te kunnen terugdringen, moeten we af van de belemmerende regelgeving rondom Schiphol. Ook dit onderwerp is taai en speelt al jaren. Waar de regelgeving nu al knelt, dreigde er nog strengere regelgeving te komen. Ik schreef er al eerder over in deze blog. En dat, terwijl we met de huidige regelgeving al op allerlei plekken in de knel komen. De regels brengen bijvoorbeeld met zich mee dat het ontzettend lastig is om voldoende klaslokalen te realiseren. Terwijl het aantal leerlingen stijgt, laat de regelgeving ons geen ruimte om scholen uit te breiden. Dat is onder de huidige regelgeving. De geplande strengere regelgeving zou zelfs tot gevolg hebben dat bijvoorbeeld de transformatie van het oude KPMG-gebouw naar woningen niet meer zou mogen.

Van de week ontvingen we gelukkig bericht dat het kabinet nu afziet van de strengere regelgeving. Diverse media berichtten er al over, waaronder het Parool en het Haarlems Dagblad. Maar de problemen onder de huidige regelgeving, waaronder de onderwijshuisvesting, blijven bestaan. Advocatenkantoor Stibbe wees daar ook al op in dit bericht. En Kronenburg, een kantorenpark met veel leegstand, heeft last van extra strenge regelgeving in dat gebied. Regelgeving waar het ministerie weliswaar ontheffing voor kan verlenen, maar dat in de praktijk nooit doet.

Samen met Stibbe hebben we voor deze problemen eerder al oplossingen aangedragen. Tot nu toe zonder resultaat. Maar het goede nieuws is dat staatssecretaris Dijksma heeft aangekondigd in gesprek te gaan met de gemeenten die knelpunten ervaren onder de huidige regelgeving. Wij gaan dat gesprek graag aan.

One thought on “Minder leegstand kantoren, geen strengere regels Schiphol

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s