Voortbestaan klas kinderen met Downsyndroom in gevaar

IMG-20160204-WA0015

Vrije school Parcival kent een hele bijzondere klas, de instapklas. Het is een klas met kinderen met een verstandelijke beperking, vaak het Downsyndroom. Deze kinderen doen op school gewoon mee met de andere kinderen en gaan dus naar een reguliere school in plaats van een school voor speciaal onderwijs.

Als wethouder onderwijs kom ik veel op scholen en zie ik veel voorbeelden van passend onderwijs. Of dat nu is door leerlingen extra uit te dagen of juist wat extra begeleiding te bieden. Het idee achter passend onderwijs is onderwijs op maat voor ieder kind, waarbij ook de kinderen die wat meer aandacht nodig hebben als het kan naar een reguliere school van hun keuze gaan.

Het is mooi om te zien hoe bij Parcival kinderen met een verstandelijke beperking samen naar school gaan met de andere leerlingen. Parcival geeft deze kinderen op een reguliere school een combinatie van vrijeschoolonderwijs en speciaal onderwijs, waarbij zij regelmatig samenkomen met de leerlingen die regulier onderwijs volgen. De instapklas is misschien wel het ultieme voorbeeld van passend onderwijs. Op bezoek bij de klas zag ik hoe kinderen uit groep 4 soep maakten samen met de kinderen van de instapklas. Ondertussen vertelden Lode, Maas en Zohra me alles over hun hobby’s, en lieten ze me zien wat ze op school leren.

IMG-20160204-WA0004

Maar het voortbestaan van de instapklas is in gevaar. In de klas zitten ook een aantal Amsterdamse kinderen. Voor deze kinderen ontvangt Parcival dit schooljaar geen financiële bijdrage vanuit het Amsterdamse samenwerkingsverband, die het geld voor passend onderwijs (bovenschools budget) verdeelt. Het geld is verdeeld onder de Amsterdamse scholen. En Parcival is geen Amsterdamse, maar een Amstelveense school.

Parcival zorgt er nu op eigen kosten voor dat de Amsterdamse kinderen in de instapklas kunnen blijven. De ouders hebben immers heel bewust voor het onderwijs van Parcival gekozen. En de kinderen gaan er met veel plezier naar school. Maar het zelf dragen van de kosten is voor de school niet lang vol te houden. Daarmee komt het voortbestaan van deze bijzondere klas in gevaar. Dat het om een kwetsbare groep kinderen gaat, maakt het probleem des te nijpender.

Om het probleem op te lossen, is de gemeente Amstelveen verzocht een nevenvestiging van een Amsterdamse school voor speciaal onderwijs in Amstelveen te openen. Dat heeft nogal wat voeten in de aarde. Het ministerie moet hier namelijk over besluiten, na instemming van de gemeente en het samenwerkingsverband Amstelronde, en dat neemt behoorlijk wat tijd in beslag. De kans is groot dat een nevenvestiging pas in schooljaar 2017-2018 kan starten. Met het risico dat de instapklas het zo lang niet volhoudt, gezien de huidige tekorten.

Ik vind het bovendien nodeloos ingewikkeld om een langdurige procedure voor het starten van een school in te gaan, terwijl het feitelijk gaat om het krijgen van een financiële bijdrage voor op dit moment zes kinderen. Het kan toch niet zo zijn dat een kleine groep kwetsbare kinderen de dupe wordt van ingestelde financiële verdeelsleutels. Er zijn eenvoudiger oplossingen denkbaar. Oplossingen die elders in het land al toepassing vinden, zelfs al bij Parcival. In de instapklas zit ook een kindje uit het Gooi, waarvoor Parcival wel een vergoeding ontvangt. Ook Parcival ziet meer in een dergelijke oplossing.

Ik heb dan ook een oproep gedaan aan de bestuurder van het Amsterdamse samenwerkingsverband (Amsterdam Diemen) om met de Amsterdamse schoolbesturen voor deze zes kinderen, en toekomstige Amsterdamse kinderen in de instapklas, een oplossing te vinden, zodat ze op Parcival naar school kunnen blijven gaan. Ook heb ik mijn Amsterdamse collega-wethouder onderwijs Simone Kukenheim opgeroepen dit probleem aan te kaarten bij het samenwerkingsverband en de Amsterdamse schoolbesturen. Als het andere samenwerkingsverbanden lukt om kinderen buiten de gemeentegrenzen hun bijdrage voor passend onderwijs mee te geven, moet dat voor deze Amsterdamse kinderen toch ook lukken. We blijven er bovenop zitten. De instapklas van Parcival is een pareltje, dat mag niet verloren gaan!

One thought on “Voortbestaan klas kinderen met Downsyndroom in gevaar

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s