Minder regels, makkelijker een vergunning

Eerder dit jaar schreef ik al over het creëren van meer eenvoud, transparantie en gemak voor onze inwoners en ondernemers door het aantal regels te verminderen. Op dat moment hadden we de eerste stapel nota’s en regels onder de loep genomen. Een flink deel daarvan is ingetrokken, vereenvoudigd of samengevoegd.

We zijn inmiddels alweer een stuk verder. Deze week stellen we de gemeenteraad voor om het aantal regels in onze APV met ruim 10% te verminderen. Ook doen we voorstellen om de regelgeving rondom horeca en evenementen te vereenvoudigen, zoals ik afgelopen week bij RTV Amstelveen al toelichtte (vanaf 7:05):

Een van de voorstellen is om vergunningverlening makkelijker te maken. In sommige gevallen is een vergunning wat ons betreft zelfs niet meer nodig. Een buurtborrel buiten? Nu is daar een vergunning voor nodig. Het verkrijgen van een vergunning kan behoorlijk wat werk met zich meebrengen. Begrijpelijkerwijs weerhoudt dat sommige mensen. Wat ons betreft kan het dan ook voortaan af met een melding. We willen vooral kijken naar de mogelijke risico’s die een evenement met zich meebrengt, in plaats van naar het aantal bezoekers, wat we tot nu toe deden. Ook de exploitatievergunningen voor bijvoorbeeld hotels, ziekenhuizen en sportvoorzieningen schaffen we af.

Is er wel een vergunning nodig, dan maken we de procedure eenvoudiger. Zo willen we sommige vergunningen voor meerdere jaren gaan verlenen. En we zorgen dat de digitale aanvraag van de vergunning makkelijker wordt.

Veel inwoners hebben aangegeven graag beter op de hoogte te willen zijn van wat Amstelveen aan evenementen te bieden heeft. Ook op dit punt gaan we aan de slag. In 2016 willen we meer kanalen inzetten om evenementen aan te kondigen, bijvoorbeeld op het Stadsplein en langs toegangswegen. Zodat zoveel mogelijk mensen kunnen genieten van alles wat in Amstelveen gebeurt.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s