Taalonderwijs van jong tot oud

De komende jaren investeren we flink in de kwaliteit van het onderwijs in Amstelveen. Goed onderwijs maakt mensen mondig, kundig, en het draagt bij aan zelfontplooiing. Ook vergroot goed onderwijs dat aansluit bij het kind de kans op werk.

Het afgelopen jaar zijn er intensieve gesprekken gevoerd met scholen, ouders en bedrijven om gezamenlijk tot een onderwijsagenda te komen. Vele ideeën kwamen naar boven. Ideeën die vaak wonderwel op elkaar aan bleken te sluiten. Een aantal thema’s kwam prominent naar voren: de aansluiting onderwijs – arbeidsmarkt, talentontwikkeling, en aandacht voor taal.

Vandaag meer over laatstgenoemd onderwerp: investeren in taalonderwijs.

Het belang van taal is niet te onderschatten. Natuurlijk draait school niet alleen om taal en rekenen. Om die reden speelt ook talentontwikkeling in de onderwijsagenda een belangrijke rol, maar daarover een andere keer meer. Taal is belangrijk omdat het op veel vlakken terug komt, en zeker niet alleen bij het leren van taal zelf. Zonder een goede taalbeheersing zal het volgen van andere vakken moeilijker zijn: taal speelt een rol bij bijna alle vakken op school. Ook in het latere leven is taalbeheersing belangrijk. Denk bijvoorbeeld maar aan het lezen van email op werk, het kunnen begrijpen van bijsluiters, of, iets dat tegenwoordig bijna niet meer weg te denken is uit het dagelijkse leven: informatie zoeken via google.

We investeren dan ook van jong tot oud in taalontwikkeling. Om te beginnen hebben we besloten op jongere leeftijd te starten met logopedie. In plaats van een screening op de basisschool, starten we al op peuterleeftijd. Op deze manier signaleren we taalproblemen zo vroeg mogelijk, en kunnen we er ook zo vroeg mogelijk mee aan de slag. Hoe eerder je begint, hoe groter de effecten. We hebben om die reden ook geïnvesteerd in de voor- en vroegschoolse educatie .

Leraren van de basisscholen worden geschoold in het herkennen van taalachterstanden. Ook is er veel aandacht voor woordenschatonderwijs. Voor de basisscholen hebben we sinds afgelopen schooljaar bovendien nieuwkomersklassen ingesteld. Nieuwkomersklassen zijn aparte klassen speciaal voor kinderen die extra hulp nodig hebben bij het leren van de Nederlandse taal. De kinderen in de nieuwkomersklas leren daardoor sneller Nederlands, en de leraren van de reguliere klassen houden genoeg tijd en aandacht voor de kinderen zonder taalachterstand. Op de middelbare school kennen we al langer een aparte klas voor leerlingen die de Nederlandse taal onvoldoende beheersen. Afgelopen schooljaar hebben we een extra klas geopend.

Ook voor volwassenen investeren we in taalontwikkeling. Dat doen we met behulp van het Taalhuis. Het Taalhuis richt zich in Amstelveen, maar ook in onze buurgemeenten Aalsmeer en Uithoorn, op het bestrijden van laaggeletterdheid. In het Taalhuis zijn bijvoorbeeld taalcursussen, maar ook persoonlijke begeleiding van laaggeletterden ondergebracht.

Zo investeren we van jong tot oud, zodat iedereen zo goed mogelijk mee kan komen in de maatschappij. En zodat kinderen niet als gevolg van een taalachterstand worden belemmerd in het ontwikkelen van andere talenten. Over talentontwikkeling een volgende keer meer!

4 thoughts on “Taalonderwijs van jong tot oud

  • Ik heb zojuist uitgebreid het blog over taalonderwijs gelezen. Taalonderwijs staat zeker ook op onze agenda. Ik ben er van overtuigd dat we zowel de kinderen in de kinderopvang als in het onderwijs zo goed kunnen helpen. Ik zie met name mogelijkheden voor de speciale nieuwkomersklassen. Ik zou het liefst morgen al voor de klas staan en de kinderen gebaren leren zodat ze de volgende dag bijvoorbeeld kunnen zeggen “mag ik naar de wc?”, “ik wil graag een tekening maken”, of “Wij hebben thuis een poes”. Kinderen, maar ook ouders die de Nederlandse taal nog niet goed beheersen hebben veel baat bij het gebruik van gebaren ter ondersteuning van de taal. Met het nieuwe programma Kindergebaren Spelend Wijs kunnen ze al in 1 dag hun woordenschat uitbreiden. Maar hoe werkt dat…? Met een gebaar maak je van een woord een plaatje en plaatjes zijn niet alleen leuker maar kunnen we ook veel makkelijker onthouden. Zelfs als kinderen nog geen Nederlands spreken kunnen ze zich wel al verstaanbaar maken met gebaren(taal)! Dit is natuurlijk niet alleen erg handig maar ook heel belangrijk voor het zelfvertrouwen van het kind.
    Het programma kan heel mooi gebruikt worden naast de huidige methoden en zorgt voor een goede samenwerking tussen thuis en school of kinderopvang. Zo kan er op school gewerkt worden met het programma, maar ouders kunnen ook samen met hun kind deelnemen aan gebaren-activiteiten op school. Niet alleen de kinderen maar ook ouders leren op die manier gebaren en de Nederlandse taal.

    Ik zou heel graag eens komen praten over de mogelijkheden voor kinderen en het Taalonderwijs in Amstelveen.

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s