Cultuurbeleid ‘under construction’

Amstelveen scoort al jaren hoog als aantrekkelijke gemeente om te wonen. In de ‘Atlas voor gemeenten’ stonden de laatste keer alleen Amsterdam en Utrecht op een hogere plek. Die hoge plek hebben we onder meer te danken aan het unieke Amstelveense groen, de bovengemiddelde werkgelegenheid, én onze culturele voorzieningen.

Culturele voorzieningen dragen bij aan een stad waar het prettig wonen en werken is. Cultuur heeft daarmee niet alleen een maatschappelijk, maar ook een economisch belang. In het politieke akkoord 2014 – 2018 Ruimte voor Amstelveen, hebben we  dan ook aangegeven het culturele voorzieningenniveau hoog te willen houden:

[…] Kunst en cultuur zijn van groot belang voor onze inwoners en de concurrentiepositie van Amstelveen. Bovendien draagt het bij aan een open en tolerante samenleving. […] Het cultureel voorzieningenniveau in Amstelveen is hoog en diverse instellingen horen tot de Nederlandse top. Hier willen wij aan vasthouden. Dit neemt niet weg dat er nog verbeterslagen te maken zijn. We zijn van mening dat door betere samenwerking tussen de instellingen met name op organisatieniveau efficiencywinst te behalen is.”

Op dit moment werken we aan een nieuwe cultuurnota. Dit doen we samen met onder meer onze culturele instellingen en de cultuurwoordvoerders van de politieke partijen. Leuk om in dat kader te vermelden is de blog die D66-raadslid Robert Zuidbroek recentelijk schreef.

Bij RTV Amstelveen kwam het al aan bod: we richten ons daarbij allereerst op een rijk en afwisselend cultuuraanbod. Het aantrekkelijke woon- en werkklimaat, en daarmee ook de culturele voorzieningen van Amstelveen zijn van grote waarde. Tegelijkertijd kijken we kritisch naar de verschillende subsidies. Dat cultuur belangrijk is, betekent niet dat er ieder jaar opnieuw klakkeloos een flink bedrag wordt overgemaakt.

Een eerste onderzoek naar de subsidies doet vermoeden dat de hoogte van een aantal subsidies vooral een historische grondslag kent. Simpel gezegd: er is ooit een bedrag toegekend, en dat bedrag is altijd in die orde van grootte in de begroting blijven staan. Een eerste aandachtspunt is dan ook de inhoudelijke grondslag van subsidies: wat mij betreft volgt geld de inhoud, en niet andersom.

Als voorbeeld de bibliotheek. Een belangrijke en toegankelijke plek om informatie te halen, een plek waar je jezelf kunt ontwikkelen, en waar je in aanraking komt met onder andere literatuur en kunst en cultuur. Een eerste onderzoek naar de hoogte van de subsidie doet echter wel vermoeden dat de bieb in verhouding tot zowel sommige andere Amstelveense culturele instellingen, als andere bibliotheken in de regio / in den lande, wel erg ruim in het subsidiejasje zit. Zeker in het kader van de recente digitale ontwikkelingen, waar uitleningen en verlengingen steeds meer via internet zullen plaatsvinden, en ook het digitale boek een steeds prominentere rol krijgt. We gaan dan ook kritisch kijken of een en ander in balans is, waarbij we zeker ook het gesprek met de bieb zullen aangaan.

Kortom: genoeg te doen de komende tijd op cultuurvlak. De eerste gesprekken met de cultuuraanbieders en politieke woordvoerders hebben inmiddels plaatsgevonden, en er zullen er nog meer volgen. Met hen en met anderen. De betrokkenheid van de verschillende betrokkenen bij bij het culturele klimaat van Amstelveen is groot. Vast een van de redenen waarom we in de ‘Atlas voor gemeenten’ zo goed op dit punt scoren.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s